”Utbrända människor utexamineras till arbetsmarknaden”

03.02.2022

Hälften av tekniska branschens studerande är oroliga för sin ork. Det framgår ut Teknikens Akademiker TEKs färska studerandeundersökning. Kandidatstuderande känner större oro för sin ork än magisterstuderande.

Text: Katariina Rönnqvist, TEK
Översättning och bearbetning: Emilia Juslin
Illustration: Jenni Kiviniemi

Originaltexten publicerad på tek.fi 14.1.2022


51 % av tekniska branschens högskolestuderande upplevde att de flera gånger eller hela tiden var oroliga för sin ork under år 2021. Endast 15 % av de svarande berättade att de inte alls känt oro för sin ork.

”Jag är helt slut redan som studerande. Efter examen (om jag ens blir klar) har jag framför mig år av tidsbundna avtal utan semester. Hur är det tänkt att någon ska kunna klara det här med fullt förstånd och full av krafter?” – Kandidatstuderande, TEKs studerandeundersökning 2021

– Studerandes problem med ork är otroligt oroväckande. Vi väljer med omsorg ut landets bästa för att studera, men sedan utexamineras personer som färdigt är trötta och utbrända, säger TEKs verksamhetsledare Jari Jokinen.

Siffrorna har stigit under en granskningsperiod på tre år. År 2020 var 43 % av tekniska branschens studerande oroliga för sin ork och under år 2019 var motsvarande siffra 41 %. Det senaste talet är från situationen före coronapandemin.

Studerandes välmående har försvagats under samma granskningsperiod. År 2019 bedömde 70 % sitt helhetsvälmående som bra eller mycket bra, medan motsvarande siffra för år 2021 sjunkit till 56 %.

– Resultaten från studerandeundersökningen 2021 är sämre än år 2020, vilket är både förväntat och dystert. Det betyder att trenden är tydlig och sjunkande, kommenterar TEKs forskningschef Susanna Bairoh.

Studerandes ork under läsåret. Källa: TEKs studerandeundersökning 2019, 2020 och 2021.

 

Kandidatskedets studerande oroar sig mera för sin ork

Kandidatskedets studerande oroar sig mera för sin ork än magisterskedets studerande. Av dem som är i början av sina studier och avlägger kandidatexamen, upplevde 56 % oro ofta eller hela tiden. På magisternivå var motsvarande tal 47 %. Hälften av dem som deltog i undersökningen var kandidatstuderande och den andra hälften var magisterstuderande.

– Kandidatstuderande var mera oroliga för sin ork i ett tidigare skede, också männen. Bland magisterstuderande var kvinnorna mera oroliga än männen, berättar Bairoh.

Det räcker inte med kämparhälsningar

– Studerande upplever att problemet vara bemöts med kämparhälsningar. Nu räcker det inte lägre med ord. Vi vill vara med och lösa problemet, säger TEKs medlemskapsansvariga Anniina Pokki.

TEK erbjuder en avgiftsfri chatt på finska och engelska för studerande till slutet mars. Där kan studerande anonymt diskutera sina bekymmer med en utbildad jourande person som erbjuder kamratstöd. Chatten upprätthålls av Nyyti rf som en del av mielenTEKoja-projektet som genomförs med hjälp av TEKs donerade medel. Nyyti rf är en organisation som arbetar för att främja studerandes mentala hälsa.

MielenTEKoja-projektet och Nyyti arrangerar också gruppchatter och ledda stödgrupper på svenska.

Läs också:
Kommentar: Sociala kontakter viktiga för att orka med studierna, läs texten här


TEKs studerandeundersökning

Teknikens Akademiker TEK gör årligen en studerandeundersökning bland sina studerandemedlemmar. I den färskaste undersökningen deltog 3260 studerande och svarsprocenten var 18 %. Den anonyma webbenkäten var öppen i september 2021. Visualisering av resultaten från TEKs studerandeundersökning 2021 (på finska)

Fredag 4.2.2022 kl. 10.00 arrangerar TEK webbinariet ”Väsyneeksi valmistuvat – Tuloksia TEKin opiskelijatutkimuksesta”.
Läs mera och anmäl dig på tek.fi

Liknande artiklar

23.04.2024

Här tankas fordon med gamla bananskal och kaffesump

15.04.2024

Mona Schalin går mot strömmen

11.04.2024

Låt bli, klicka inte på mig!