Kommentar: Sociala kontakter viktiga för att orka med studierna

03.02.2022

I TEKs studerandeundersökning framgår det att studerandes välmående blivit sämre under de senaste tre åren. Över hälften av de svarade har under det senaste året känt oro för sin ork ofta eller hela tiden. Också i andra undersökningar har det kommit fram att högskolestuderande mår sämre än tidigare. I THLs och FPAs Hälso- och välfärdsundersökning av högskolestuderande (KOTT) från år 2021 uppger över hälften att känslan av ensamhet har ökat och ungefär en fjärdedel av alla studerande känner sig ensamma och att de inte hör till någon grupp med anknytning till studierna. Det här är en mycket oroväckande trend som måste vända.

Under coronapandemin har vi på TFiF försökt stödja studerande för att för att inte de sociala kontakterna ska brytas. Studerandeföreningar har varit kreativa med att ordna coronasäkra evenemang både på distans och på plats och TFiF har sponsorerat bland annat snabbtester, stora utomhustält och priser för distans-hackathons och motionstävlingar. I mars ordnade vi ett webbinarium om välmående och rutiner i vardagen tillsammans med Teknologföreningen och Hintsa Performance. I oktober bjöd vi studerandemedlemmar och nyutexaminerade på bio för att erbjuda tillfällen att träffa studiekompisar med låg tröskel. TFiFs utskott De Yngres Råd jobbar också aktivt med att ordna meetups och andra sociala evenemang som riktar sig specifikt till studerande och nyutexaminerade.

Det här är verksamhet som vi vill satsa på och kommer att fortsätta med också i framtiden för att stöda studerandes gemenskap. Kontakt till studiekompisar kan fungera som stöd för att minska känslan av ensamhet och för att orka bättre med studierna. Vi hjälper också till att sprida info om mielenTEKojas och Nyytis svenskspråkiga chattar och stödgrupper i våra sociala medier och nyhetsbrev för att så många som möjligt ska höra om de professionella stödformer som erbjuds på svenska.

Vad kan vi kan göra för att stödja dig och dina studiekompisar? Har du idéer på evenemang eller samarbeten med din studerandeförening som skulle hjälpa dig att orka bättre? Hör av dig till studerandekontakten på ditt campus med dina tankar.

Emilia Juslin
projektkoordinator, ansvarig för TFiFs studerandeverksamhet

 

Liknande artiklar

23.04.2024

Här tankas fordon med gamla bananskal och kaffesump

15.04.2024

Mona Schalin går mot strömmen

11.04.2024

Låt bli, klicka inte på mig!