Byggande i trä är en pusselbit i övergången till cirkulär ekonomi

01.03.2024

Att bygga mera i trä är en av de faktorer som kan hjälpa oss att uppnå de nationella målsättningarna för hållbar utveckling. Samarbete, och att vi lyckas med att utveckla de värdekedjor som redan existerar, är också viktiga variabler i ekvationen. Det menar Anu Bask, nyutnämnd professor vid Vasa universitet.

– Då man talar om storskaligt byggande i trä så har vi redan många fina exempel i Finland att visa på, till exempel biblioteket Ode i Helsingfors. Här har man lyckats kombinera arkitektur och hållbara material till en fungerande och snygg helhet. Det ska bli intressant att få fördjupa sig i hur man kan föra in mera cirkulär ekonomi i byggbranschen genom att arbeta med de ekosystem som redan existerar och se hur vi kan utveckla dem, säger Anu Bask, nyutnämnd professor i affärsutveckling med inriktning på byggande i trä, vid Vasa universitet.

Den nya professuren kommer att ha speciellt fokus på storskaligt byggande i trä, som till exempel flerfamiljshus, offentliga byggnader och industribyggnader.

–Trä är en fantastisk, förnybar naturresurs som vi på många sätt kan dra nytta av för att uppnå de mål för hållbar utveckling som ställts upp i de senaste regeringsprogrammen. Det storskaliga träbyggandet har inte riktigt kommit i gång ordentligt ännu, vi har ännu inte en bred kunskapsbas inom branschen. Jag ser stora möjligheter speciellt inom det storskaliga byggandet, till exempel inom den offentliga sektorn. Det finns egentligen inga hinder för att bygga mer i trä, det är ett material som platsar var som helst.

Basks stora intresseområde är värdekedjor och speciellt hur man ansvarsfullt leder och hanterar sådana. Nyckelordet i det mesta Bask gör forskningsmässigt är cirkulär ekonomi, ett begrepp hon är övertygad om att är framtidens melodi. Hur vi kan använda oss av cirkulär ekonomi för att driva byggsektorn framåt är också just det som Bask ska syssla med i sitt nya arbete.

– Finland ligger i många avseenden i framkant då vi talar om cirkulär ekonomi och hållbarhet. Det finns jättebra forskning och stora innovationer kring hur man kan utnyttja till exempel träbaserade material som alternativ till syntetiska, textilindustrin är ett lysande exempel på det här. Jag är övertygad om att man kan skapa nya konkurrensfördelar också inom byggsektorn genom samarbete, och cirkulär ekonomi handlar helt och hållet om att arbeta tillsammans. För att komma framåt måste vi bara försöka vara modiga och tänka i nya banor.

Bask kommer närmast från Åbo universitets handelshögskola där hon fungerat som universitetslektor. Hon är även docent specialiserad på ansvarsfull hantering av värdekedjor vid Åbo universitet och har haft flera befattningar vid Aalto-universitetet. Sedan 2011 är hon även direktör för den tvärvetenskapliga forskarskolan Logistics and supply chain management inom det nationella forskarutbildningsprogrammet i företagsekonomi, KATAJA.

Du har en väldigt omfattande bakgrund. Vad kommer de som studerar att få med sig av dig?

– Exakt vad mina kurser kommer att innefatta vet jag ännu inte, men fokus på cirkulär ekonomi, företagande, ansvarsfulla värdekedjor och hållbarhet blir det förstås.

Foto: Vasa universitets bildbank/Aki Loponen

Professuren i affärsutveckling med fokus på byggande i trä:

• Professuren är tidsbunden på fem år.
• Ska producera forskningsbaserad kunskap för att stödja utvecklingen av hållbarhet, konkurrenskraft, affärsverksamhet, marknadsföring och affärskoncept i värdekedjan för storskaligt byggande i trä.
• Är en del av forskningsnätverket Epanet som koordineras av Seinäjoki universitetscenter och Södra Österbottens universitetsförening.
• Finansieras av Vasa universitet och Södra Österbottens universitetsförening, Seinäjoki universitetscenter, Finlands skogsstiftelse, företagsakademin Suomen yrittäjäopisto och kommunerna Alajärvi, Alavo och Seinäjoki.
Källa: Vasa universitet

Liknande artiklar

23.04.2024

Här tankas fordon med gamla bananskal och kaffesump

15.04.2024

Mona Schalin går mot strömmen

11.04.2024

Låt bli, klicka inte på mig!