De nya kollektivavtalen ger utrymme för önskan om större löneökning

17.04.2023

Kollektivavtalen har höjt lönerna och utökat den avlönade ledigheten för den icke födande föräldern.

Nya kollektivavtal har godkänts av De Högre Tjänstemännen YTN och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf (JUKO), har också nått en överenskommelse med staten om ett kollektivavtal för den nya avtalsperioden.

TEXT: Henrik Muukkonen TEK, översättning till svenska Ira Vaskola, BILD: Helena Hagberg

 

Teemu Hankamäki, ordförande för De Högre Tjänstemännen YTN och arbetsmarknadsdirektör för TEK, anser att de nu uppnådda resultaten är acceptabla.

– En särskilt viktig och bra sak var att familjeledighetsreformen har införlivats i kollektivavtalen på så sätt att den tidigare faderskapsledigheten, eller med dagens ord den betalda ledigheten för icke födande förälder, ökade betydligt. Detta förbättrar förhoppningsvis genomförandet av målet med den reformerade lagen, dvs. att uttag av familjeledighet fördelas jämnare mellan båda föräldrarna, säger Hankamäki.

– Denna ändring av TES kom dock inte gratis, eftersom texten måste ändras i enlighet med arbetsgivarens önskemål, vilka varierar något från avtal till avtal.

Löneökningarna är inte helt tillfredsställande

– Förväntningarna var säkert höga bland medlemmarna. Avtalen garanterar totala löneökningar på 3,5 procent för detta år och 2,5 procent för nästa år. Dessutom betalas ett engångsbelopp nu under våren. Huruvida köpkraften kommer att sjunka beror delvis på inflationsutvecklingen, men man har nu försökt att motverka detta genom de avtalsenliga förhöjningarna.

Det finns även positiva aspekter i förhandlingsrundan

– Det är bra att vi har kunnat sluta ett tvåårigt avtal, vilket ger mer stabilitet än ett ettårigt avtal. Naturligtvis kommer vi inte att veta förrän 2024 hur bra avtalet visade sig vara.

Hur känner du dig nu?
– Något lättad, även om förhandlingar fortfarande pågår. Teknikbranschens avtal är de bästa möjliga vid denna tidpunkt då man beaktar när och baserat på vilken information de ingåtts.

Förhandlingsresultat är ju aldrig helt tillfredsställande, eftersom ingendera avtalspart kan få igenom alla sina mål på det sätt den vill.

Vad finns kvar till nästa gång?
– Nästa gång kunde man t.ex avtala om frågor gällande ork och välbefinnande i arbetet. Den här gången lämnades dessa frågor helt utanför och arbetsgivaren ville inte ta med noteringar om detta i kollektivavtalen.

Liknande artiklar

16.05.2024

Regeringens nya giv gör livet surt för tekniskt utbildade invandrare

14.05.2024

Lystring kvinnor – missa inte AI-tåget!

07.05.2024

Stort intresse för utbytesstudier