De politiska partierna fick fler platser i TEK:s fullmäktige

05.04.2023

TEK:s fullmäktige fick 70 ledamöter och partipolitiskt bundna valförbund ökade sin representation. Den elektroniska omröstningen var populär och donationskampanjen samlade in nästan 35 000 euro.

I TFiF:s valdistrikt samlade Jimmy Nylund (TFiF,Helsingfors) mest röster, 112 stycken, med Magnus Strandberg (TFiF, Esbo) som tvåa med 105 röster.

TEK fullmäktige är TEKs högsta beslutsfattande organ och en viktig del i både stödet till medlemmarna samt på arbetsmarknaden.

– Våra fyra fullmäktigerepresentanter kommer att fortsätta jobba för de ärenden som är viktiga för oss och våra medlemmar, säger Annika Nylander verksamhetsledare på TFiF.

Vilket är utvecklandet av medlemstjänster, främjandet av högklassig utbildning, främjandet av Finlands innovations- och teknologipolitik samt arbetet för ett förändrat kunskapsarbete som är jämställt och jämlikt för alla, fortsätter Nylander.

Nästan 54 000 medlemmar i TEK hade rösträtt i valet. Antalet kandidater var 406. Valdeltagandet var 24,5 procent, vilket innebär att valdeltagandet minskade med 1,5 procentenheter från förra valet.

Valet var ett kombinerat val, där medlemmen fick rösta antingen elektroniskt eller per post. I valet gavs sammanlagt 13 200 röster, av vilka 11 652 elektroniskt.

Donationskampanjen samlade in 35 000 euro till miljöns bästa

TEK uppmuntrade medlemmarna att rösta elektroniskt. TEK lovade att donera 3 euro till ett miljömål för varje elektronisk röst, och de som röstade elektroniskt fick också rösta på ett miljömål på en lista som TEK sammanställt.

I valet gavs 11 652 elektroniska röster, och de samlade sammanlagt 34 956 euro för miljöns bästa.

Mest röster fick en donation till Östersjöns bästa via John Nurminens Stiftelse.

Läs mera om valet och de invalda här!

Liknande artiklar

01.12.2023

Expert: Klimatförändringen försvårar detaljplaneringen i städerna

30.11.2023

Tuffa förhandlingar om regeringens reform av arbetsmarknaden

29.11.2023

TFiF valde ny ordförande och styrelse