Estland satsar på elektronisk röstning – Finland ger nobben

06.03.2023

Fyra av tio väljare röstar numera elektroniskt i Estland. Trots att den elektroniska röstningen har etablerat sin ställning i vårt södra grannland tänker de finska myndigheterna inte slå in på samma väg.

– Vi utredde möjligheterna att ordna elektronisk röstning 2018. Vi kom då fram till att den elektroniska röstningen är alltför riskfylld och att vi inte vill gå vidare med det alternativet. Vi har inte reviderat vår ståndpunkt inför årets riksdagsval, säger Arto Jääskeläinen, valdirektör på Justitieministeriet.

Jääskeläinen medger utan omsvep att Justitieministeriet inte har gjort nya utredningar eller följt upp frågan de fem senaste åren.

– Inte ett enda politiskt parti i Finland efterlyser för närvarande en satsning på elektronisk röstning. Det finns inte heller någon bred finländsk folkopinion som just nu skulle kräva elektroniska alternativ i politiska val, säger Jääskeläinen.

Cyberattacker och bristande valhemlighet

Enligt Justitieministeriet finns det fortfarande tekniska hinder som är svåra att förutse i samband med e-röstning. Jääskeläinen nämner bland annat risken för överbelastningsattacker som kan lamslå servrar och undergräva förtroendet för valsystemet.

– Det är svårt att säkerställa en trovärdig kontrollräkning av elektroniska röster i praktiken. E-röstningen tryggar inte heller den lagstadgade rätten till valhemlighet. När du röstar vid din egen dator i ett rum där det vistas andra personer så är det svårt att värna om valhemligheten, säger Jääskeläinen.

Han sticker ändå inte under stol med att den främsta orsaken till myndigheternas skepsis bygger på psykologiska och politiska orsaker.

– Vår syn på e-röstningen handlar inte om brister i tekniken. Det handlar om finländarnas bristande tillit till e-röstningen, säger Jääskeläinen.

Estland går mot strömmen

I Estland har tilliten till den elektroniska röstningen tvärtom stärkts de senaste 18 åren. Över 40 procent av alla röstberättigade estländare röstade elektroniskt i det senaste parlamentsvalet för fyra år sedan. Den femte mars väljer Estland ett nytt parlament.

– Röstningen med tryckta pappersvalsedlar har inte försvunnit någonstans här i Estland. Den elektroniska röstningen uppfattas snarare som ett komplement som stärker det demokratiska systemet, säger Priit Vinkel, valexpert på e-Governance Academy i Tallinn.

De estniska väljarna har kunnat rösta elektroniskt i 12 politiska val i Estland. E-röstningen testades första gången i kommunalvalet 2005. Då var det endast 2 procent av väljarkåren som röstade elektroniskt, men andelen har efter det stigit sakta men säkert.

Under coronapandemin ökade intresset för e-röstningen märkbart och i det senaste estniska kommunalvalet 2021 var andelen e-väljare uppe i 46 procent. Andelen e-väljare översteg likaså 40 procent i EU-valet och parlamentsvalet 2019.

– De som röstar elektroniskt skiljer sig inte från andra estniska väljare i demografiskt hänseende. De som däremot misstror e-röstningen förhåller sig i regel skeptiskt också till andra elektroniska tjänster. Det visar våra enkäter, säger Vinkel.

Tillit och demokrati

Enligt Vinkel handlar det framför allt om att bygga upp tilliten till det egna valsystemet, vilket i sin tur banar väg för e-röstningen.

– 100 procent säkra valsystem finns inte. Det gäller att vara steget före och förutse alla tekniska risker i takt med att cyberattackerna ökar i samhället. Vi har till exempel samarbetat med banker för att utveckla vårt e-valsystem. Från och med 2017 har det varit möjligt att kontrollräkna också de elektroniska rösterna på ett tillförlitligt sätt.

Trots att Estland har bra flyt med den elektroniska röstningen är det få länder som tills vidare följer Estlands exempel. Till exempel Norge testade e-röstningen 2011–2013, men valde att inte komplettera det beprövade systemet med tryckta valsedlar och fysiska valbås. Schweiz stoppade likaså sin pilottestning av elektroniska alternativ i politiska val.

De ryska myndigheternas påverkan i det amerikanska presidentvalet 2016 och 2020 har undergrävt tilliten till elektronisk röstning ytterligare.

Copy paste funkar inte

Olika varianter av e-röstningen tillämpas för närvarande bland annat i Australien, Kanada, West Virginia i USA och vissa delstater i Indien, uppger e-Governance Academy i Tallinn.

– Det är svårt att kopiera det estniska exemplet rakt av. Den estniska regeringen har satsat fullt ut på elektronisk förvaltning och elektronisk identifikation som tillämpas i alla livets sfärer i vårt land. Den kontexten och samhälleliga strukturen saknas i så gott som alla andra länder, säger Vinkel.

Enligt Vinkel går övergången till ett fullfjädrat e-samhälle och e-röstningen hand i hand.

– Att satsa på elektronisk röstning ska inte vara den första e-lösningen när man bygger upp ett e-samhälle. Medborgarnas förtroende för elektronisk identifikation är en grundförutsättning för att e-röstningen ska fungera, säger han.

Liknande artiklar

23.04.2024

Här tankas fordon med gamla bananskal och kaffesump

15.04.2024

Mona Schalin går mot strömmen

11.04.2024

Låt bli, klicka inte på mig!