Besök till Arcadas AI och Human Interaction Hub

Artificiell intelligens tillämpas redan i de flesta samhällsfunktioner. För att möta de ökande behoven inom utbildning, hälsovård och näringslivet har man på Yrkeshögskolan Arcada inrättat ett kunskaps- och aktivitetscenter kallat Arcada AI and Human Interaction Hub.

I samband med grundandet av enheten tidigare under året presenterade Arcada den såhär: ”Som yrkeshögskola med pålitlig artificiell intelligens (AI) som spetskunnande vill vi nu skapa en inlärnings- och forskningsmiljö där framtidens digitala lösningar utvecklas med människan i centrum. På Arcada har vi identifierat behovet av ett centrum där vi kan arbeta branschöverskridande för att öka förståelsen för de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen medför. Vi behöver skapa förutsättningar för att utbilda och informera om möjligheterna med robotik och AI, men också fysiska och digitala plattformar där vi kan ta fram nya digitala lösningar.”

Tisdagen den 17 september klockan 17.00 ordnar Kompetensutskottet inom TFiF ett besök till Arcada, under vilket vi bekantar oss med målsättningarna med hubben och hur den verkar i praktiken. Vi får se installationer och demonstrationer. Värd för besöket är forskare Kristoffer Kuvaja Adolfsson. Denna programdel beräknas ta en dryg timme i anspråk.

Efter presentationen sätter vi oss ned för att till en kopp kaffe med tilltugg internt diskutera hur vi inom TFiF kan och ska befrämja medlemmarnas kompetensutveckling både inom AI och överhuvudtaget. DI Markus Westerlund, som fördjupat sig i utnyttjandet av generativ AI har lovat att delta i denna diskussion.

Lista över redan anmälda

Liknande evenemang

15.08.2024

Sommarseglats med segelfartyget Österstjernan och besök till Sjöfästningen Svartholm

19.09.2024

Bergen och Oslo – med Bergensbanen och Flåmsbanan

22.10.2024

Musikalen Moulin Rouge!