Fifax på Åland satsar på miljövänlig odling av fisk

20.03.2024

Den åländska uppstickaren Fifax på Eckerö gör storsatsning på landbaserad fiskodling.

Foto: Fifax

 

Miljövänliga fiskodlingar vinner terräng. Det åländska bolaget Fifax siktar på att odla cirka 3,2 miljoner kilo regnbåge per år i en recirkulationsanläggning där all slam tas till vara.

– En havsbaserad fiskodling ger upphov till nästan 100 gånger högre utsläpp av fosfor och kväve än vår anläggning, säger Samppa Ruohtula, vd för Fifax.

Fifax hantering av slam bygger på samarbete med lokala entreprenörer.

– Varje producerat kilo fisk ger upphov till cirka fyra kilo slam. Vi levererar vårt slam till en lokal kompostanläggning, säger Ruohtula.

Merparten av slammet används till jordförbättrande åtgärder. Fifax utreder också möjligheter att sälja slammet som gödsel eller omvandla det till biogas. En stor del av fiskproduktionen på Eckerö handlar om mekanisk och biologisk rening av vatten eller bakteriebaserad hantering av kväve.

– Havsvattnet i bassängerna syrsätts, pH-värdet regleras och orenheter desinficeras med hjälp av ultraviolett strålning och ozon. Vi avlägsnar koldioxid och fosfor från vattnet och omvandlar till exempel det ammoniumkväve som uppstår i odlingsbassängerna till kvävgas, berättar Ruohtula.

Den mängd fisk som ska produceras vid Fifax anläggning kommer att utgöra cirka 6 procent av all regnbåge och lax som äts i Finland per år.

– Ungefär 10 000 kilo rensad fisk kommer att lämna vår fabrik varje dag då produktionen är i full gång. Vi kommer då att höra till de största landbaserade anläggningarna i världen.

Fifax har byggt upp affärsverksamheten i etapper. Det har tagit 10 år och kostat cirka 100 miljoner euro att komma i gång.

– Fördelen med landbaserad produktion är att vi kan hålla i gång produktionen också under vinterhalvåret till skillnad från den havsbaserade odlingen av fisk som är väldigt säsongsbetonad.

Trots god medvind har Fifax också varit utsatt för hårda bakslag. För ett och ett halvt år sedan drabbades företagets anläggning av fisksjukdomen IHN.

– Vi var tvungna att slakta alla fiskar, desinficera hela anläggningen och börja på ny kula.

Nu är Fifax på banan igen. Bolaget listades på First North-listan 2021 och i fjol drog Fifax in 9 miljoner euro i en kapitalpåfyllnad som involverade flera investerare.

– Vi siktar på att uppnå full kapacitet i år. Därefter planerar vi att bygga fler anläggningar och erbjuda konsulttjänster till andra bolag i branschen, säger Ruohtula.

Liknande artiklar

16.05.2024

Regeringens nya giv gör livet surt för tekniskt utbildade invandrare

14.05.2024

Lystring kvinnor – missa inte AI-tåget!

07.05.2024

Stort intresse för utbytesstudier