Förslag till stadgeändring 2019

Vid Tekniska Föreningen i Finland r.f.:s årsmöte den 9 april i Helsingfors kommer styrelsen att lägga fram ett förslag till stadgeändring.

Via nedanstående länkar hittar du föreningens nuvarande stadgar och ser i dokumentet vilka ändringar som är på förslag samt styrelsens motivering till stadgeändringen.

Nuvarande stadgar med ändringsförslag

Styrelsens motivering till stadgeändringen

Nyheter

24.04.2019

TEK:s utbildningar godkändes för aktivitetsmodellen

01.04.2019

Nomineringen till Millenniumpriset 2020 öppnas 1.4.2019 – prissumman är en miljon euro och nomineringar tas emot världen över

20.03.2019

Förslag till stadgeändring