Förslag till stadgeändring 2019

Vid Tekniska Föreningen i Finland r.f.:s årsmöte den 9 april i Helsingfors godkände mötet följande förslag till stadgeändring. På mötet slogs fast att den andra behandlingen av stadgeändringen sker 21.5.2019 kl. 17.30 på Tekniskas Salar i Helsingfors.

Via nedanstående länkar hittar du föreningens nuvarande stadgar och ser i dokumentet vilka ändringar som är på förslag samt styrelsens motivering till stadgeändringen.

Nuvarande stadgar med den på årsmötet godkända stadgeändringen

Styrelsens motivering till stadgeändringen

Nyheter

24.11.2020

Avbrott i KOKO-kassans e-Kommunikation vid årsskiftet

24.11.2020

Nya styrelsemedlemmar i TFiFs styrelse 2021

20.11.2020

TFiF, TEK och MAL belönade årets bästa avhandlingar