Förslag till stadgeändring 2019

Vid Tekniska Föreningen i Finland r.f.:s årsmöte den 9 april i Helsingfors godkände mötet följande förslag till stadgeändring. På mötet slogs fast att den andra behandlingen av stadgeändringen sker 21.5.2019 kl. 17.30 på Tekniskas Salar i Helsingfors.

Via nedanstående länkar hittar du föreningens nuvarande stadgar och ser i dokumentet vilka ändringar som är på förslag samt styrelsens motivering till stadgeändringen.

Nuvarande stadgar med den på årsmötet godkända stadgeändringen

Styrelsens motivering till stadgeändringen

Nyheter

12.12.2019

Alma Talents digitjänster har förnyats – Summa-tjänsten upphör 31.12.2019.

26.11.2019

Såhär ser TFiF:s styrelse ut år 2020

12.12.2019

A. I. Virtanen-priset till Tapio Salmi som erkänsla för högtstående forskning