Ge din röst till TEKs framtid – rösta på din TFiF/TEK kandidat i TEK fullmäktigevalet

TEK fullmäktige är TEKs högsta beslutande organ som väljs med medlemsomröstning vart tredje år. Det är de invalda som ger riktlinjer för hur även TFiF TEK medlemmars ärenden drivs, hurudana medlemsservice som erbjuds samt hur yrkeskåren påverkar samhället runtom oss. Det är TEK fullmäktige som väljer även TEKs styrelse som exempelvis bestämmer om medlemsavgiften.

Röstberättigade är alla TFIF/TEK medlemmar som före den 1.1.2020 antagits som medlemmar. Som TFIF/TEK medlem skall du rösta på en kandidat uppställd inom TFiFs valkrets. Fullmäktige består av 70 ledamöter vara totalt 4  väljs från TFiFs valkrets. Rösta och påverka därmed att även din TFIF kandidats röst blir hörd inom TEK fullmäktige. Röstningstiden är 17.3 – 30.3.2020

Du kan antingen rösta elektroniskt eller per post. För varje digitalt given röst skänker TEK 3 euro till något välgörenhetsändamål. Som digital röstare får du även delta i valet av gåvomottagare.

Påbörja den elektroniska röstningen på val.tek.fi

Liknande nyheter

23.08.2021

Klara Nyberg – vår nya serviceassistent

20.08.2021

Mentorträffarna gav både insikter och motion

18.08.2021

Arbetstagaren med funktionsnedsättning är lika mycket proffs som alla andra