Innovationer driver konkurrenskraft

15.12.2023

Vi lever idag i en väldigt osäker värld på många sätt – hur skall man då våga satsa på att förnya sin verksamhet, att bygga om sin businessmodell, eller ens att lansera nya produkter?

Text: Nina Kopola, Generaldirektör, Business Finland

 

För att Finland skall vara framgångsrikt behöver vi föregångarföretag som skapar unikt mervärde för sina kunder och vars produkter är marknadsbäst. Den som lyckas med detta kan förutspå och lösa kundernas behov bättre än konkurrenterna. För att citera Steve Jobs: “You can’t just ask customers what they want and try to give them that. By the time you get it built, they’ll want something new.”

Detta kräver att man har kunskap om vad teknologin har att erbjuda, samt näsa för vartåt marknaden är på väg. Som belöning får man en unik plats på marknaden, en möjlighet att forma marknader. Föregångarna sätter standarder,formar kundbeteende medan de andra får rollen av efterföljare.

För att vara föregångare måste man vara ett steg före!

Att skapa nytt innebär alltid risker. Rollen av de offentliga forskningsbidragen är att dela risken för det okända, och på detta sätt katalysera tillväxten. Idag har vi en lag som påbjuder att Finlands satsning i FoU skall stiga till 4% av bruttonationalprodukten fram till 2030. Eftersom detta medför också en märkbar ökning av den offentliga sidans satsningar, är det en investering från skattebetalarna för framtiden.

Men detta är inte tillräckligt för internationell framgång.

Det räcker givetvis inte bara med att man innoverar, man skall kunna marknadsföra och sälja sina produkter också. Den verkliga återbetalningen av den stora satsningen på FoU kommer genom erövringar på den internationella marknaden.

För Finland är det viktigt med nya innovatörer, men vi behöver också nya exportföretag och mer export. Vi skulle gärna få vara modigare i detta hänseende och än mer fördomsfritt betrakta marknader också utanför Finland.

För att kunna skapa affärsverksamhet utifrån innovationer behövs också mångsidigt kunnande. Detta innebär förståelse för hur marknaderna fungerar idag och i framtiden, en god strategi för internationalisering, byggandet av partnerskap och nätverk samt testande av nya produkter på nya marknader. Ibland kräver det att man återvänder till produktutvecklingen.

När vi accelererar innovationer, skapar vi ny affärsverksamhet. Detta skapar bättre resultat som kan investeras på nytt i tillväxt och innovationer, vi skapar således en positiv spiral, man kan säga att innovationer driver export, men exporten är också en drivkraft för innovationer.

Liknande artiklar

16.05.2024

Regeringens nya giv gör livet surt för tekniskt utbildade invandrare

14.05.2024

Lystring kvinnor – missa inte AI-tåget!

07.05.2024

Stort intresse för utbytesstudier