Pro gradu-skribent i Jyväskylä hittade ny isotop

03.01.2024

Upptäckten av atomkärnan 190-astatin uppmärksammades i vetenskapliga publikationer på olika håll i världen i somras. I händelsernas centrum står 24-åriga fysikern Henna Kokkonen i Jyväskylä.

Foto: Jyväskylä universitet

 

”Genombrott i kärnfysiken. Banbrytande och anmärkningsvärd upptäckt”.
Så klassades Henna Kokkonens pro graduavhandling om isotopen 190-astatin i somras.

Bland andra Physical Review, SciTech Daily, Interesting Engineering, Science Alert och American Physical Society har uppmärksammat Kokkonens vetenskapliga upptäckt. Kokkonen tar den mediala uppståndelsen med ro.

– Jag är lite förvånad över den otroliga uppmärksamhet som jag har fått efter att forskningsresultaten offentliggjordes, säger Henna Kokkonen, filosofie magister vid Jyväskylä universitet.

Atomkärnan 190-astatin består av 85 protoner och 105 neutroner och är lättast av alla isotoper som formar det ytterst sällsynta grundämnet astatin, som bryts ned relativt snabbt.

Den nya isotopen upptäcktes i samband med ett test som gjordes i en partikelaccelerator vid Jyväskylä universitet. Isotopen hittades med hjälp av en så kallad RITU-separator efter att strontium-isotopen 84-Sr krockats mot andra partiklar.

– Det är för tidigt att säga vad upptäckten kan användas till och hur kunskapen om isotopen 190-astatin kan tillämpas. Det är viktigt att bredda kännedomen om sällsynta grundämnen och atomkärnors konstruktion inom till exempel astrofysiken.

Henna Kokkonen jobbar nu som doktorand vid institutionen i fysik vid Jyväskylä universitet och hör till universitetets forskningsgrupp som har specialiserat sig på kärnspektroskopi.

– Jag kommer de följande fyra åren att jobba med min doktorsavhandling tack vare tryggad finansiering från Finlands Akademi. Det är högst troligt att jag satsar på forskningsbanan efter det. Vi får se hur det blir.

Enligt Kokkonen är forskningen om kärnfysik på en hög nivå i Finland.

– Det är en uppskattad och välutvecklad bransch som mår bra bland annat här i Jyväskylä. Vår partikelaccelerator vid Jyväskylä universitet är den enda i sitt slag i hela Norden, vilket säger en hel del. Det är en dyr investering som kräver resurser.

Kokkonen kan tänka sig en karriär inom företagsvärlden i framtiden.

– Jag utesluter inga alternativ. Om det finns behov av mitt kunnande inom kärnkraftsindustrin så kan jag tänka mig att slå in på den banan. Det talas ju mycket om utbyggnaden av SMR-reaktorer för närvarande. Just nu koncentrerar jag mig ändå på min doktorsavhandling i väntan på nästa steg i karriären.

Liknande artiklar

17.06.2024

Om jag blir uppsagd

13.06.2024

Kom med i TFiFs motorcykelklubb ”MC TFiF”

11.06.2024

Cementindustrin stryper sina klimatutsläpp – forskare varnar för överoptimism