Självmedkänsla hjälper dig att orka bättre på jobbet

28.12.2023

Hur känner man medkänsla med sig själv? Den frågan har sysselsatt psykologen, författaren och föreläsaren Ronnie Grandell länge. Han har gett ut två böcker om vikten av att tygla sin självkritik och vara nådig mot sig själv.

Foto: Elina Honkasalo

 

– Självmedkänsla handlar om konsten att bry sig om sig själv under svåra tider. Det kan innebära att du går igenom dina kravnivåer och anpassar dem till nuläget. Det handlar också om att ha ett stöttande inre samtal med sig själv eller att ta tid för att slappna av i en hektisk vardag, säger Ronnie Grandell.

Tanken kring betydelsen av självmedkänsla växte fram då Grandell började jobba som psykolog inom företagshälsovården.

– Jag kom i kontakt med patienter som ställde mycket hårda krav på sig själva på ett sätt som inte fungerade. Den destruktiva självkritiken föder en känsla av otillräcklighet och orsakar ofta handlingsförlamning och koncentrationssvårigheter. Kontakten med dessa patienter väckte mitt intresse för medkänslobaserad terapi, berättar Grandell.

Går det att öva upp en bättre självmedkänsla?

– Absolut. De finns praktiska övningar som övar upp den förmågan. Syftet med dessa övningar är att hitta nya sätt att förhålla oss till oss själva när det är svårt. Ibland innebär det att vi måste omvärdera och sänka våra mentala ribbor, ibland får vi se över hur vi talar till oss själva när pressen är hög.

Enligt Grandell handlar det bland annat om experimentella tankeövningar, men också om handfasta sätt att förbättra sin andning och öva upp förmågan att slappna av.

Grandell hänvisar till forskning som visar att de som har större självmedkänsla har lättare att få saker gjorda eftersom de inte blir lamslagna inför nya uppgifter som man inte ännu kan göra ”perfekt”.

– Ibland kan det kännas svårt att sänka alla ribbor som du har ställt upp för dig själv. Det här gäller speciellt dem som siktar högt i arbetslivet. Då kan det vara bra att coacha sig själv för att kartlägga vad du hinner få gjort under den tid som du har till förfogande.

Självledarskap och självmedkänsla utvecklar enligt Grandell också förmågan att justera sina förväntningar på arbetslivet.

– Det händer så lätt att man lever ett annat arbetsliv än sitt eget och tillmötesgår någon annan människas förväntningar på den egna karriären. Då måste man fråga sig själv vad som är viktigt för dig själv, vad du vill få till stånd och varför du jobbar med det du gör.

Grandell uppmanar till reflektion kring de arbetsvanor som formar vår vardag.

– De första månaderna på ett nytt jobb är ofta avgörande för ditt förhållningssätt till de krav du ställer på dig själv. Följ med hur du agerar och reflektera om du är i balans med dig själv. Då du är uppmärksam på detta är det också lättare att jobba med sina svaga sidor och utvecklas i arbetslivet, säger han.


Vill du veta mera om ämnet? 
Ronnie Grandell föreläser på evenemanget Självkänsla och självdisciplin – grundstenar för välmående och prestationsförmåga måndag 5.2.2024 kl. 17.30 i Helsingfors. Välkommen med! Läs mera och anmäl dig

Liknande artiklar

17.06.2024

Om jag blir uppsagd

13.06.2024

Kom med i TFiFs motorcykelklubb ”MC TFiF”

11.06.2024

Cementindustrin stryper sina klimatutsläpp – forskare varnar för överoptimism