Klara Nyberg och Rickard Lindroos sommarjobbar på TFiF

31.05.2021

I sommar ha vi glädjen att få förstärkning av Klara Nyberg och Rickard Lindroos på TFiFs kansli. Båda är välbekanta med TFiF sedan tidigare och kommer att sommarjobba med pågående projekt inom föreningen.

Trenden verkar luta mot att företag anställer färre sommarjobbare än vanligt på grund av coronapandemin. Att få arbetserfarenhet och en extra inkomst under sommaren är trots det ovärderligt för många studerande, och därför är vi speciellt glada för att vi kan erbjuda två personer sommarjobb i år. Samtidigt gynnas de pågående projekten inom TFiF av att få två kunniga och ivriga personer som tillskott till vår personal i sommar.

Klara ansvarar för medlemsärenden, Orfeus Lounge och arkiveringsprojekt

Under detta år har TFiFs personal fått förstärkning av Klara Nyberg, som jobbat på deltid hos oss vid sidan om sina studier. Klara har även tidigare såväl sommarjobbat som arbetat på deltid hos oss och därmed är bekant med både system och rutiner.

Klara studerar finska som huvudämne med offentlig förvaltning och kulturledning som biämnen vid Åbo Akademi, och är utöver detta även föreningsaktiv inom Florakörens styrelse.

På kansliet jobbar hon främst med medlemsärenden som hon haft ansvar för och är den person som ni har varit i kontakt med om ni har hört av er till kansliet per e-post. Hon har också ansvarat för Orfeus Lounge -bokningar och koordinationen samt administrationen av nycklarna till loungen.

Under juni månad kommer Klara att jobba med ett arkiveringsprojekt på kansliet i Böle. Detta efter kansliets flytt från sjunde till nionde våningen, där TFiF nu har sitt kansli i samma utrymmen som TEK.

Material för arkivering efterlyses

Vi har redan en hel del men om du vet att du har något material som skulle vara värdefullt för föreningen att arkivera, kan du höra av dig till kansli@tfif.fi eller klara.nyberg@tfif.fi. Vi efterlyser främst original av olika föreningsdokument, tidskrifter eller dylikt. Kopior behövs inte, då vi högst troligt har exemplar av sådant material. Hör gärna av dig med låg tröskel om du är osäker på ifall materialet är av intresse.

Rickard jobbar med utveckling av studerandes medlemstjänster

Under sommaren kommer också Rickard Lindroos att arbeta på kansliet. Rickard fungerar i år som TFiFs studerandekontakt i Otnäs och Gumtäkt och kommer i sommar att jobba inom ett utvecklingsprojekt för studerandemedlemskapet i TFiF.

Projektet bottnar i en undersökning om yngre medlemmar i slutskedet av sina studier. Tillsammans med TFiFs studerandekontaktperson i Åbo och Vasa, Andreas Sweins, har Rickard under våren gjort en undersökning bland studerande om hur TFiF bättre kan möta våra yngre medlemmars behov och önskemål i övergången från studier till arbetslivet. Rickard kommer under sommaren att fortsätta arbetet med att kartlägga och utveckla tjänsterna för yngre medlemmar.

Kontaktuppgifter till Klara och Rickard hittar du under Om TFiF.

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb