Langh Tech lanserar banbrytande CCS-teknik i sjöfarten

19.09.2023

Sjöfartsindustrin kan minska på koldioxidutsläppen med cirka 20–30 procent tack vare ny CCS-teknik som har utvecklats av det åboländska bolaget Langh Tech.

Foto: Karl Vilhjálmsson

 

Familjeföretaget Langh Tech i Egentliga Finland gör en storsatsning på avskiljning och lagring av koldioxid till sjöss.

Den beprövade tekniken benämns med den engelska förkortningen CCS (Carbon Capture and Storage) och förknippas oftast med hanteringen av utsläpp i direkt anslutning till industriella anläggningar eller värmekraftverk.

Lagringen av koldioxid går i de flesta fall till så att den pumpas ned i geologiska formationer i havsbottnen. Nu har Langh Tech utvecklat en banbrytande CCS-innovation som omvandlar koldioxid till natriumkarbonat.

– Vi testar just nu vår CCS-teknik i full skala på ett av våra fraktfartyg som går i trafik mellan Torneå och Nederländerna, säger Laura Langh-Lagerlöf, kommersiell direktör på Langh Tech.

CCS har hittills inte tillämpats ombord på fartyg, men nu rör det på sig. Laura Langh-Lagerlöf har en nyckelroll i utvecklingen av bolagets CCS-teknik, bland annat i egenskap av verkställande direktör för moderbolaget Langh Group.

Lokal förankring i Pikis

Vi träffar henne vid hemgården i Pikis i närheten av Åbo där Langhs företagskluster har sin hemvist. Den lokala förankringen i Sydvästra Finland består, trots att familjens företagsgrupp har växt till sig.

Langh Group har haft bra flyt det senaste året. Företagsgruppens stöttepelare Langh Ship lyckades utöka sin omsättning till 48,1 miljoner euro i fjol, vilket är ett rejält lyft i jämförelse med året innan då omsättningen landade på 22,8 miljoner euro. Systerbolaget Langh Techs resultat tyngdes däremot av försämrad försäljning under coronapandemin.

– CCS-projektet drivs i samarbete med Åbo Akademis forskare som har testat vår innovation i laboratorieförhållanden innan vi tillämpade tekniken i större skala ombord på våra fartyg, säger Langh-Lagerlöf.

Langh Tech har också fått vetenskaplig uppbackning av Teknologiska forskningscentralen VTT som deltar i projektet som samarbetspartner. Langh Tech tillverkar sedan tidigare svaveloxidskrubbrar. Nu breddas den miljötekniska repertoaren ytterligare med nya koldioxidskrubbrar.

Hybridskrubbern gör jobbet

Koldioxiden avskiljs från fartygens rökgaser i så kallade hybridskrubbrar som använder sig av natriumhydroxid.

– Vi leder processvattnet, som innehåller koldioxid, till en tank som förvaras i en 20 fots container ombord på fartyget.

Enligt Langh Techs kalkyler kan bolaget ta tillvara cirka 20–30 procent av alla koldioxidutsläpp som processas av skrubbrarna under sjöfärden mellan Torneå och Nederländerna. Det rör sig om ungefär 60 till 80 ton koldioxid per sjöfärd.

– Vi separerar inte koldioxid från processvattnet ombord, utan det arbetet sker i hamnarna. Vår samarbetspartner Outokumpu har förbundit sig att mellanlagra tankarna i hamnen i Torneå där processvattnet sedan behandlas i en filtreringsanläggning.

Natriumkarbonat som slutprodukt

Efter behandlingen av processvattnet och filtreringen omvandlas koldioxid till natriumkarbonat som kan säljas vidare till industrin i Centraleuropa.

– Det uppstår cirka 30 kubikmeter natriumkarbonat under en sjöfärd som varar ungefär 100 timmar. Den tekniska processen kräver knappt någon energi, vilket är en klar konkurrensfördel.

Koldioxiden pumpas alltså inte ned i havsbottnen utan binds till den mängd natriumkarbonat som uppstår i den kemiska processen.

– Många företag använder sig av fossila bränslen för att tillverka natriumkarbonat. I vårt fall tillverkas produkten på ett energieffektivt och utsläppssnålt sätt.

Langh Tech har tills vidare gått ut med endast små glimtar av utvecklingsarbetet med CCS-tekniken via sociala medier.

– Vi har än så länge inga koldioxidskrubbrar att sälja så det är inte rätt läge att slå på trumman just nu. Om våra test utfaller väl i år kan vi gå vidare med att kommersialisera det hela och köra i gång försäljningen av koldioxidskrubbrar redan vid årsskiftet.

Potential för miljonbusiness

Tekniken tillverkas tills vidare i liten skala i Langh Techs verkstad i Pikis. Om CCS-tekniken får luft under vingarna kommer serieproduktionen av skrubbrarna att förläggas till anläggningar som har muskler att producera enheter i stor skala.

– Det återstår att se var vi förlägger produktionen. Vi har redan nu underleverantörer i Åbo, vilket innebär att projektet kommer att ha en sysselsättande effekt också i vår region.

Langhs CCS-skrubber slukar inte så mycket utrymme som en novis kunde förledas att tro. Enheten har en diameter på cirka 3 meter och en höjd på 8–9 meter, uppger Langh Tech.

– Intresset för vår CCS-teknik är stort. Det finns alla förutsättningar att göra miljonbusiness på den här innovationen, säger Langh-Lagerlöf.

Liknande artiklar

23.04.2024

Här tankas fordon med gamla bananskal och kaffesump

15.04.2024

Mona Schalin går mot strömmen

11.04.2024

Låt bli, klicka inte på mig!