Så rekryteras allt fler chefer i affärsvärlden i dag

29.09.2023

Den anglosaxiska kutymen med rekryteringen av humanistiskt utbildade företagsledare har tills vidare inte landstigit i Finland. Det anser rekryteringsexperten och konsulten Jan Holmström på S&S Consulting.

”Jag använder inte ordet headhunter för att beskriva mitt jobb eftersom det ger en vilseledande bild. Jag föredrar att i stället tala om direktrekrytering av sakkunniga och företagsledare där vi för en dialog med både uppdragsgivaren och den potentiella kandidaten.

Vi är ute efter sådana experter och företagsledare som kunde tänka sig att byta jobb, men som inte har meddelat att de överväger att ta nästa steg i karriären.

Ibland vill arbetsgivaren av konkurrensmässiga skäl hålla låg profil och inte gå till torgs med att man vill rekrytera en viss profil. Då kan vi hjälpa till med rekryteringen på ett diskret och taktiskt lyckat sätt.

Största delen av våra uppdragsgivare vill rekrytera personer med expertis inom ledarskap, ekonomi, finans, juridik och försäljning. Vi bekantar oss alltid med uppdragsgivarens strategiska målsättningar och diskuterar kundernas önskemål i detalj innan vi skrider till verket.

Vi har dedikerade människor som går igenom databaser, kollar upp LinkedIn och konsulterar våra nätverk då vi inleder en rekryteringsprocess. Vi föredrar att ringa upp folk då vi sonderar terrängen. Eftersom vi kan ringa upp till 100 människor per uppdrag kan processen ta cirka 6–9 veckor i anspråk. Vi brukar göra djupintervjuer med 10–15 personer och på slutrakan presenterar vi 3–4 kandidater för uppdragsgivaren.

En framgångsrik kandidat har en god interaktionsförmåga, stark drivkraft, språkkunskaper och besitter en gedigen sakkunskap med tanke på det tilltänkta uppdraget. Det är svårt att uppge allmängiltiga kriterier eftersom varje uppdrag är unikt.

Branscherfarenhet uppskattas alltid. Genom att välja någon med tidigare erfarenhet i samma bransch kan du som arbetsgivare undvika långa inkörningsperioder då den rekryterade experten eller chefen börjar i det nya jobbet. Visst händer det ibland att en arbetsgivare väljer en outsider med ett annat perspektiv.

Den anglosaxiska kutymen där företag ibland väljer personer med humanistisk utbildning till ledande positioner i företagsvärlden har tills vidare inte landstigit i Finland. Vår företagskultur är fortfarande ganska teknokratisk med fokus på ekonomer, diplomingenjörer och jurister.

Det är alltid en merit om du har studerat eller jobbat utomlands. Dagens företag opererar på en global marknad. Då är det en fördel om du har kännedom om andra kulturer och har samlat på dig arbetserfarenhet utanför Finlands gränser.

Många finska företag har numera engelska som internt arbetsspråk och ställer inte ens krav på kunskaper i finska och svenska. Å andra sidan finns det allt fler svenska bolag i Finland som värdesätter kunskaper i svenska.

Lönenivån för chefsuppdrag i Finland är oftast betydligt lägre då vi jämför med motsvarande arbetsuppgifter i många andra länder. Det är ingen idé att som arbetsgivare ge sig in i den tuffa konkurrensen och budtävlingen om löner. Vi brottas i en annan liga och har ett annat skattesystem i Finland.”

Liknande artiklar

17.06.2024

Om jag blir uppsagd

13.06.2024

Kom med i TFiFs motorcykelklubb ”MC TFiF”

11.06.2024

Cementindustrin stryper sina klimatutsläpp – forskare varnar för överoptimism