Rani plastar in på ett ansvarsfullt sätt

25.09.2023

Om du rört i en plastprodukt i dag, till exempel en livsmedelspackning, är sannolikheten att du rört i material från Rani Plasts fabrik i Terjärv väldigt stor. Inom koncernen finns en nytänkande anda och ambitiösa mål för att vara en del av den gröna omställningen inom plastbranschen.

Foto: Rani Plast

 

I många fall där plats används i dag är materialet det bästa alternativet då man ser till hållbarheten. Det vet Mats Albäck som arbetar som Rani-koncernens hållbarhets- och utvecklingsdirektör. Han ser både utmaningarna och möjligheterna den gröna omställningen i samhället för med sig.

– Den utveckling vi sett de senaste åren med återvunna och förnyelsebara material är spännande. Den kemiska återvinningen som är på gång är också mycket intressant och kommer att bli en betydande faktor på marknaden. Det här är ett stort fokus för många av de större råvaruleverantörerna inom branschen, och inom det här området samarbetar vi med ungefär en handfull leverantörer kring att ta fram nya processer för att återvinna plastavfall till råvara som kan användas igen. Till exempel utvecklar vi processer för att ta fram nya förpackningslösningar med hjälp av pyrolys. Förhoppningsvis kommer den kemiska återvinningen i framtiden också kunna ta hand om lösningar av multimaterial så att plastfraktioner från dem också kan återvinnas, säger han.

Återvunnet är ledordet

I dag får återvunnet material kosta. Vissa företag är till och med beredda att betala mer för lösningar av återvunnet material eftersom det bär ett visst mervärde.

Av det råmaterial Rani Plast köper in är i genomsnitt 20–25% återvunnet. I vilka produkter det återvunna materialet sedan kan användas varierar: nästan 100% av råvaran som används för tillverkning av täckplast är återvunnet material medan det i dag inte finns återvunna kvalitéer som uppfyller kraven för livsmedelsgodkännande.

– Det finns inte något alternativ till plast när du ska slå in matprodukter för att öka hållbarheten. Att tappa datum för hur länge du kan använda en livsmedelsprodukt på grund av förpackningsmaterial är inte okej, och därför ligger tyngdpunkten på att utveckla och ta fram nya lösningar som kan återanvändas och tas tillbaka i värdekedjan.

De återvunna materialen blir hela tiden bättre tack vare dagens sortering som gör att granulaten som framställs av återvunnet, rivet plastmaterial kan hålla en hög standard. Återvinningsprocessen för plast kan kanske låta enkel i teorin, men det kräver massor med jobb för att få fram en produkt som är lika funktionsduglig andra, tredje och fjärde gången råvaran används.

En aktör som känner ansvar

Rani Plast är i dag den överlägset största plastfabrikören i Finland och en av de större aktörerna på den europeiska marknaden med nio fabriker i fem länder.

Då Rysslands anfallskrig i Ukraina bröt ut tvingades koncernen temporärt stänga sin fabrik i Lutsk i nordvästra Ukraina. Enheten som styrs från Slovakien via ett joint-venture stod stilla i nio dagar men rullar sedan dess igen. Koncernens fabrik i ryska Kaluga sydväst om Moskva producerar också tills vidare, men beslutet att lämna Ryssland fattades snabbt efter anfallskrigets utbrott och ett intensivt arbete för exitplan är under arbete. Det berättar Stefan Kaptens, CEO och CFO på Rani Plast.

– Det är självklart att geopolitik påverkar ett företag. Då man under en lång period byggt upp strömmar som går båda vägarna och det blir totalstopp mer eller mindre över en natt är konsekvenserna påtagliga. Naturligtvis påverkas det finansiella, men utöver det har vi även ett ansvar för personalen i de länder som drabbas och bryr oss om vad som händer med dem. Här får man agera enligt de värderingar verksamheten bygger på. Det har visat sig vara lättare sagt än gjort att avsluta företagsverksamheten i Ryssland, det går liksom inte bara att stänga och hänga en lapp på dörren, säger han.

Trots världsläget ser framtiden ljus ut och koncernen räknar en ökad ka

pacitet på omkring 15% under de närmsta åren.

– Vi är inne i ett världsmarknadsläge där efterfrågan på industriprodukter förknippade med bygg-
sektorn just nu är försvagad, men vi behöver blicka längre fram. På lång sikt bygger vi våra produkter för samma ändamål som i dag och tror att behovet av plastprodukter inte kommer att minska. För oss är till exempel lantbruksprodukter ett viktigt segment där efterfrågan är rätt stabil, lantbruksproducenter behövs alltid. Även fast vi lever i en värld där den ena krisen tycks avlösa den andra är det viktigt att kunna reagera snabbt och svänga omständigheterna till sin fördel. Att få vara en del av den omställning som sker i samhället och få vara med och påverka den är fascinerande, säger Kaptens.

Efter att intervjun gjordes har Rani Plast lyckats sälja sin fabrik i Ryssland.

 

Rani Group
  • Rani Group är en familjeägd internationell koncern som äger nio fabriker i fem länder. Sammanlagt har koncernen omkring 1000 anställda varav ungefär 350 i Finland.
  • Rani-koncernen har sitt huvudsäte i Terjärv i Österbotten. Koncernen är en av Nordeuropas största tillverkare av polyetenfilm.
  • Omsätter drygt 300 miljoner euro och exporterar till omkring 50 länder. Största delen av koncernens industrifilmer säljs på nordiska marknader, majoriteten av lantbruksfilmerna exporteras inom Europa men en ökande andel säljs utanför Europa.
  • Företaget Rani Plast grundades 1955 av bröderna Nils och Alf Ahlbäck och deras partner Runar Svartsjö och Ingmar Ahlbäck. Bolagets namn är ihopsatt av den första bokstaven i varje grundares namn. Bolaget leds och ägs av UIrika och Mikael Ahlbäck.

Liknande artiklar

23.04.2024

Här tankas fordon med gamla bananskal och kaffesump

15.04.2024

Mona Schalin går mot strömmen

11.04.2024

Låt bli, klicka inte på mig!