Lystring kvinnor – missa inte AI-tåget!

14.05.2024

AI-hajpen kulminerar. Det handlar inte bara om teknik – utan om makt. Är kvinnorna på hugget?


Det går inflation i begreppet artificiell intelligens. Varenda lekmannapredikant strösslar omkring sig vagt definierad terminologi. Visst pågår en samhällelig transformation – men mottagaren bör läsa på, finkalibrera sin bullshit-detektor.

Teknik handlar om makt: om förhållanden och strukturer. Tekniken är som mest effektiv då den är osynlig, och tas för given.

Då produktionen, distributionen och konsumtionen av både information och beslut alltmer präglas av automatiserade strukturer måste upplysta medborgare anstränga sig för att skärskåda bolagen som ligger bakom denna generativa AI. Även ur könsperspektiv.

Inkluderas det kvinnliga (icke-maskulina) perspektivet, nu då vi stöper om vår syn på arbete och på våra levnadssätt? Kalla fakta tyder på motsatsen. Kvinnor är underrepresenterade i ledande positioner inom AI-världen. Det kan få långsiktiga konsekvenser, som cementerar de fördomar och slagsidor som bakas in i AI-tekniken.

Efter jordbrukssamhället följde industrialisering, därpå tjänstesamhälle. Framtiden lär vara rätt så ”cyber”. Den som vill förbli delaktig måste uppgradera sin tekniska kompetens – vägra låta män som Elon Musk, Mark Zuckerberg eller Jeff Bezos svinga taktpinnen. En sådan maktkoncentration låter ju snarast mardrömslik.

För att navigera en alltmer automatiserad tillvaro behöver alla – speciellt flickor, unga damer och mogna kvinnor – stärka sitt tekniska självförtroende. Den som inte intar en aktiv roll i den tekniska utvecklingen och implementeringen förpassas till en passiv åskådarposition.

En tillvaro som genomsyras av AI får inte dikteras av dem som besitter teknisk expertis, eller kommersiell slughet. Ett värdigt och öppet samhälle måste värdesätta mjuka aspekter som vanligtvis upplevs som bromsklossar inom affärslivet: etik, reglering och sociala färdigheter.

Utan en proaktiv, kvinnlig touch inom AI kan vi vinka adjö till jämställdheten. Gärna så att män samtidigt vågar bejaka sin ”feminina” sida och lätta på gaspedalen inom AI-racet.

 


Torsten Fagerholm är ledarskribent vid Hufvudstadsbladet, och jobbade som chefredaktör för Affärsmagasinet Forum (eller Forum för ekonomi och teknik) 2013–2019

Liknande artiklar

17.06.2024

Om jag blir uppsagd

13.06.2024

Kom med i TFiFs motorcykelklubb ”MC TFiF”

11.06.2024

Cementindustrin stryper sina klimatutsläpp – forskare varnar för överoptimism