Stort intresse för utbytesstudier

07.05.2024

Helsingin Sanomat gick i mars ut med nyheten att intresset för utbytesstudier vid Helsingfors universitet har rasat. TFiF bladets rundringning visar en avvikande trend vid andra universitet.

– Intresset för utbytesstudier har ökat hos oss. Vi hade ett rekordår i fjol. Hela 1857 av våra studerande valde att plugga utomlands 2023. Det här överträffar den nivå som vi hade före coronapandemin, säger Eija Zitting, chef för lärandetjänster på Aalto-universitetet.

Aalto-universitetets populäraste destinationer för utbytesstudier är Tyskland, Singapore, Sverige och Frankrike. I den ordningen.

– Vi har effektiverat ansökningsprocessen och satsat hårt på marknadsföring av de alternativ som står till buds. Det förklarar säkert till vissa delar varför så många lade in en ansökan i fjol, säger Zitting.

Zitting köper inte påståendet att de studerande skulle gå miste om poäng eller att de skulle sacka efter i studietakten på grund av utbytesstudier.

– Vi kräver att de som studerar på kandidatnivå avlägger minst 30 poäng per termin i samband med utbytesstudier. De som pluggar på magisternivå måste avlägga 24 poäng per termin, säger hon.

Zitting får medhåll av Harriet Klåvus, som är chef för internationell samverkan vid Åbo Akademi.

– I själva verket kan våra studerande ofta avlägga fler poäng utomlands än hemma vid ÅA. Inom Erasmus-programmet avlägger de studerande i genomsnitt 30 poäng per termin. Alla poäng räknas till godo när de återvänder hem, säger Klåvus.

Enligt Klåvus har flödet av ansökningar ökat stadigt efter den svacka som slog till under coronapandemin.

– Vi har redan fått 156 ansökningar för höstterminen 2024 och vårterminen 2025. Motsvarande siffra åren 2018–2019 var 166 ansökningar, säger hon.

En granskning av Utbildningsstyrelsens nationella statistik visar att det var sammanlagt 10 011 finländska studerande som åkte på utbytesstudier i fjol. Antalet utbytesstudenter 2019 före pandemin var 12 543. Av dem som satsade på utbytesstudier 2023 var det 16,1 procent som pluggar tekniska ämnen.

– Intresset för våra stipendier för utbytesstudier var stort i fjol. Vi fick 68 ansökningar jämfört med 57 ansökningar året innan och 51 ansökningar 2019, säger Klara Nyberg, serviceassistent på TFiF.

 

Liknande artiklar

17.06.2024

Om jag blir uppsagd

13.06.2024

Kom med i TFiFs motorcykelklubb ”MC TFiF”

11.06.2024

Cementindustrin stryper sina klimatutsläpp – forskare varnar för överoptimism