Mentorprogrammet TFiX är

  • en avgiftsfri medlemsförmån för alla TFiF-medlemmar
  • medlemmar som frivilligt ställer upp som mentorer utan ersättning
  • konfidentiella möten mellan mentor och adept
  • ett mentorskap som gäller under en bestämd tid (= den pågående rundan)
  • ett mentorskap där det krävs aktivitet speciellt av adepten

Ömsesidig respekt och förtroende är grunden för ett bra mentorskap