Miljövänligare väderdata

13.11.2023

Teknikbranschens examensarbetespriser gick i år till studerande vid Aalto-universitetet, LUT-universitetet och Åbo universitet. Deras arbeten möjliggör bland annat förbättring av röntgenteknik, miljövänligare väderballonger och ökade kunskaper om Parkinsons sjukdom.

Teknikens akademiker TEK, Tekniska Föreningen i Finland TFiF och Matematisk-naturvetenskapliga Akademiker rf MAL delar årligen ut pris för bästa doktorsavhandling, diplomarbete och pro gradu-arbete inom teknikområdet. Priserna delades ut i dag i Helsingfors.

TEKs och TFiFs diplomarbetspris för 2023 tilldelades Jari Leinonen vid LUT-universitetets fakultet för ingenjörsvetenskaper, linjen för produktionsekonomi.

I sitt arbete ”An environmentally friendly weather balloon system” utredde Leinonen alternativ med vilka dagens väderballongsystem kunde göras miljövänligare. En väderballong består av en mätapparat som kallas radiosond, en gummiballong och ett snöre.

– Målet var att minska radiosondernas och ballongernas belastning på miljön, beskriver Leinonen.

Leinonen säger att han alltid varit intresserad av naturvetenskaper, teknologi och utveckling av existerande lösningar. Intresset för väderballonger vaknade för några år sedan.

– Mitt mål var att en dag skicka iväg en sådan för att ta bilder av stratosfären. Jag bad mina handledare om att få fokusera på väderballonger, och eftersom LUT är specialiserat på lösningar som upprätthåller naturens balans var det naturligt för både universitetet och mig att kombinera väderobservationsteknologi och miljövänlighet i forskningen. LUT gav mig utmärkt stöd i att nå målet.

I sitt diplomarbete presenterade Leinonen flera förbättringar till den nuvarande meteorologiska apparaturen och mätprocessen som bygger på radiosondteknik. Vid mätningen av radiosondernas flygbana kunde man till exempel utnyttja stationer runt om i landet som tar emot radiodata, inte bara startstationens mast. Data som berättar om radiosondernas rörelser kunde också publiceras så att vem som helst kunde plocka upp och återlämna en fallen sond. De föreslagna förändringarna kan tillämpas till resonabla kostnader. Man kunde använda teknologi som redan finns och global know-how.

– Jag samlade information av fackpersoner inom meteorologi, rymdvetenskap och industri och forskningsresultaten kan användas överallt i världen, även i polarområdena. Resultaten kan utnyttjas av exempelvis meteorologiska institut och företag, men även privatpersoner som är intresserade av miljöfrågor.

Vaisala har i september 2023 offentliggjort en ny version av sin RS41-radiosond, som innehåller 66 % mindre plast och vars hölje och snöre är gjorda av bionedbrytbart material. Förändringen till det bättre har alltså redan börjat. Vaisala och Australiens meteorologiska institut var centrala källor i diplomarbetet.

Efter diplomarbetet fortsätter Leinonen med utvecklingsuppgifter på Teosto, där han jobbar som utvecklingschef.

TEK och TFiF belönade Leinonen med ett diplom och ett penningpris på 5 000 euro.

Liknande artiklar

17.06.2024

Om jag blir uppsagd

13.06.2024

Kom med i TFiFs motorcykelklubb ”MC TFiF”

11.06.2024

Cementindustrin stryper sina klimatutsläpp – forskare varnar för överoptimism