Naturpositivitet – ett nytt sätt att skydda naturen

13.03.2024

Naturen ger oss förutsättningar för liv. I Finland är naturen också en stark del av vår kultur och identitet. Som diplomingenjör inom kemiteknik känner jag att det är min plikt att skydda vår unika natur.

Mänsklig aktivitet har orsakat en aldrig tidigare skådad förlust av biologisk mångfald. Naturresurserna utnyttjas över bristningsgränsen och klimatförändringen hotar balansen på planeten. Om vi inte agerar nu riskerar vi att förlora allt.

Hur kan vi förhindra förlusten av biologisk mångfald? Ett av svaren är naturpositivitet. Naturpositivitet är ett begrepp som innebär att mänsklig aktivitet inte bara minskar skadorna på naturen, utan också främjar naturens välmående och livskraft. Naturpositivitet är alltså mer än naturneutralitet, som bara syftar till att minimera förlusten av natur. Naturpositivitet strävar efter att förbättra naturens tillstånd från nuläget.

Som diplomingenjör inom kemiteknik är naturpositivitet viktigt för mig eftersom jag känner att det är min plikt att åtgärda situationen. Naturresurser bör användas på ett ansvarsfullt sätt så att även kommande generationer kan njuta av allt som naturen ger oss. Jag vill fortsätta att tillbringa somrarna i Nagu, lyssna på måsarnas rop och känna havets krusningar när jag doppar tårna i vattnet. I ytterskärgården ser man redan effekterna av klimatkrisen. Finlands natur är unik och värdefull, och att skydda den är allas vårt ansvar.

I praktiken främjar jag naturpositivitet till exempel genom ”Responsible care” (https://www.kemianteollisuus.fi/maailmaa-muuttavia-toita/vastuullisuus/responsible-care/ ), ett samarbetsprojekt mellan Kemiindustrin rf och löntagarförbundet. Projektet strävar efter att främja ansvar och hållbarhet inom kemibranschen samt att stärka branschens konkurrenskraft och image. Naturpositivitet är särskilt kopplat till hållbar användning av naturresurser och beaktande av biologisk mångfald i hela värdekedjan.

Naturpositivitet är ett av de mål som parterna i FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) fastställde i Montreal, Kanada, i december 2022. Målet är att uppnå en naturpositiv värld senast 2030. Detta kräver ambitiösa åtgärder av såväl regeringar, företag och organisationer, som av varje enskild individ.

Att vara naturpositiv är ett sätt att visa respekt och tacksamhet mot naturen. Inställningen borde alltid vara närvarande i våra vardagliga beslut, för det är det enda sättet vi kan se till att vi har natur kvar till kommande generationer. Varje litet beslut vi fattar för oss mot en mera hållbar natur.

 


Skribenten är ansvarig för kemiindustrins avtalsbransch inom De högre tjänstemännen YTN och regional ombudsman för TFiF och TEK.

Skribenten har använt artificiell intelligens i texten.

Läs mera: https://www.yhteistakemiaa.fi/

Översättning: Emilia Juslin

Liknande artiklar

16.05.2024

Regeringens nya giv gör livet surt för tekniskt utbildade invandrare

14.05.2024

Lystring kvinnor – missa inte AI-tåget!

07.05.2024

Stort intresse för utbytesstudier