Nedsatt medlemsavgift

En medlem kan beviljas nedsatt medlemsavgift om man i minst 3 månader varit arbetslös eller permitterad (d.v.s. utan inkomster från huvudsyssla), familjeledig eller utför sin värnplikt.

Ansökan om nedsatt medlemsavgift skall skickas in under det kalenderår som ansökan gäller. Man kan inte retroaktivt ansöka om nedsatt avgift för tidigare år. Ansökan skickas till kansliet.
Till ansökan bifogas en kopia på beslut från arbetslöshetskassan KOKO eller FPA. Observera att ett utdrag från TE-byråns hemsidan är inte tillräcklig.

Kriterierna för nedsatt medlemsavgift för ordinarie medlemmar är: den som inte får lön under ett helt kvartal p.g.a.

  • arbetslöshet eller permittering beviljas efter 3 månaders arbetslöshet/permittering. Baserat på KOKO- alternativt FPA- intyg
  • familjeledigt (vårdledig, föräldraledig, moderskapsledig i minst 3 månader). Baserat på FPA intyg
  • sjukdom (baserat på läkar- alternativt FPA-intyg)
  • studier (baserat på studieintyg)
  • värnplikt
  • därmed jämförbar orsak