Nedsatt medlemsavgift

I specialfall kan medlem beviljas nedsatt medlemsavgift. Man ska ha varit arbetslös eller permitterad (d.v.s. utan inkomster från huvudsyssla) i minst 3 månader för att vara berättigad till att ansöka om nedsättning. Om man är familjeledig eller utför sin värnplikt kan man också ansöka om nedsättning.

Ansökan om nedsatt medlemsavgift skall skickas in under det kalenderår som ansökan gäller. Ansökan skickas till kansliet.
Till ansökan bifogas en kopia på beslut från arbetslöshetskassan KOKO (tidigare IAET) eller FPA. TE-byråns utdrag från hemsidan är inte tillräcklig.

Kriterierna för nedsatt medlemsavgift för ordinarie medlemmar är: den som inte får lön under ett helt kvartal p.g.a.

  • arbetslöshet eller permittering beviljas efter 3 månaders arbetslöshet/permittering. Kan ansökas för 6 månader per gång, KOKO- alternativt FPA- intyg krävs
  • familjeledigt (vårdledigt, föräldraledigt, moderskapsledigt) kräver FPA intyg
  • sjukdom (kräver FPA intyg)
  • studier (kräver studieintyg)
  • värnplikt
  • därmed jämförbar orsak

Nyheter

09.12.2020

Rickard Lindroos och Andreas Sweins är TFiFs nya studerandekontakter

04.12.2020

TFiF delade ut stipendier för studier och utbyte

24.11.2020

Nya styrelsemedlemmar i TFiFs styrelse 2021