NordIng 2018 arrangerades i Åbo

30.08.2018

Varje år träffas de nordiska ingenjörsorganisationerna till ett möte; NordIng, detta år i Åbo. Representerade var NITO och TEKNA från Norge, IDA från Danmark, Sveiges ingenjörer, VFI från Island samt fyra av de sex ingenjörsorganisationerna i Finland; TEK, Insinööriliitto, TFiF och DIFF – Ingenjörerna i Finland.

Tillsammans representerar dessa nordiska organisationer ca 580.000 ingenjörer, av vilka 420.000 är aktiva i arbetslivet (studerande och pensionärer borträknade). I de övriga nordiska länderna växer antalet medlemmar emedan man i Finland inte har lyckats med detta. En av orsakerna är att det i Finland finns en arbetslöshet bland ingenjörer, idag ca 7000, som eventuellt påverkar situationen. I Danmark finns det däremot ett skriande behov av ingenjörer och man har arbetstillfällen för flera tusen ingenjörer.

Under mötet besökte man bl.a Åbo akademi, där rektor Mikko Hupa berättade om utbildningen och utmaningarna inom denna i Finland. Just i Åboland behövs det mera ingenjörer. Bl.a. kan det bli brist på skeppsbyggare, ett område där det i dagens värld behövs ett verkligt brett kunnande, då nuvarande moderna kryssningsfartyg är mer som små städer med motsvarande utmaningar.

Inom NordIng var man överens om att en livslång utbildning är något som bör fås in i allas medvetande. Det är inte bara ingenjörer som ständigt behöver förkovra sig, utan hela samhället bör vara vaket i och med att det enda som är konstant är förändring. NordIng-mötet efterlyser en bred samhällsdebatt i ärendet och att man redan i grundskolan skulle förbereda de unga eleverna på att vara inställda på vidareutbildning och förkovran.

Det som slog mig starkt var att medan man i Sverige, Danmark och Island har en gemensam intresseorganisation för ingenjörer, så har vi i Finland inte mindre än sex dylika. Frågan är om det är förnuftigt och hållbart, särskilt om man vill ha en styrka i att kunna påverka på samhällelig nivå. Vi bör även inom DIFF – Ingenjörerna i Finland ta oss en tankeställare säger Kenneth Jönsson, DIFF:s verksamhetsledare.

Liknande artiklar

23.04.2024

Här tankas fordon med gamla bananskal och kaffesump

15.04.2024

Mona Schalin går mot strömmen

11.04.2024

Låt bli, klicka inte på mig!