Akava: En förhöjning av sysselsättningsgraden till 75% förutsätter åtgärder

16.08.2018

Akavas målsättning är en sysselsättningsgrad på 75%. För att uppnå detta krävs nya åtgärder samt bättre tjänster såväl för de i arbetslivet varande som för arbetslösa. För att förebygga arbetslöshet bör det finnas möjligheter till kontinuerligt lärande. Detta innebär fortsatt uppdatering av det egna kunnandet samt omskolning.

För att arbetslösa arbetssökande och lediga arbetspltaser bättre skall mötas i framtiden är det viktigt att säkerställa nivån på tjänster inom arbetskraft och utbildning samt arbetskraftens rörlighet på marknaden. Användandet av konkurrensförbud bör begränsas säger Akavas ordförande Sture Fjäder.

Övervinna arbetslösheten en nyckelfråga
Arbetslösheten bland de högskoleutbildade har sjunkit snabbt under föregående år. T.ex. var arbetslösheten bland dessa knappa 6 600, d.v.s. 13% färre i juni än året innan.

Sysselsättningsgraden bland de högskoleutbildade på högre nivå var under år 2017 knappa 87%. Bland personer med grundskoleutbildning som bas var graden 41% då den inom denna grupp var över 60% före 1990-talets depression.

Det borde finnas utbildningsmöjligheter för personer med grundskoleutbildning som möjliggör en snabb sysselsättning både på kort och på lång sikt säger Fjäder.

En central målsättning på lång sikt för Akava är att möjligast många tar en examen på en nivå åtminstone av andra graden. Det väsentliga är att säkerställa nivån på utbildning ur sysselsättningsperspektiv och minska avbrytandet av studier.

Inom Akava kommer det att föras omfattande diskussioner under hösten om förbättrandet av sysselsättningen och riktlinjerna på arbetsmarknaden. Tillsammans med förbunden kommer vi att söka nya lösningar för att höja sysselsättningen inom alla utbildningsnivåer, även bland de som enbart slutfört grundnivå.

I slutet av hösten sammanställer vi riktlinjerna i ett dokument, Riktlinjer för finskt arbete, fastslår Fjäder.

Liknande artiklar

14.04.2021

Arbetssökande, ca 50+ och vill ha stöd i ditt jobbsökande?

12.04.2021

Avtala om villkoren för distansarbete ordentligt

23.03.2021

Åt vem skulle du ge 30 000 euro?