Åt vem skulle du ge 30 000 euro?

23.03.2021

TFiF och TEK belönar den bästa kreativa idén med priset Finländskt Ingenjörsarbete. Lämna in ditt förslag på en kandidat senast den 25 april.

In English below

Yrkeskårens stolthet. En kreativ idé som underlättar vardagen. En katalysator för export. En manick som var otroligt rolig att tillverka!

Kommer du att tänka på ett ingenjörs- eller arkitektarbete som matchar beskrivningen ovan? Kanske du själv varit med i ett projekt som representerar finländskt kunnande som bäst? Eller råkar du känna till en förverkligad snilleblixt som fått för lite uppmärksamhet? Berätta om detta för oss!

Tekniska Föreningen i Finland TFiF och Teknikens Akademiker TEK delar årligen ut priset Finländskt Ingenjörsarbete till en person eller till en arbetsgrupp för en förtjänstfull uppfinning och omsättandet av denna i praktiken. Nomineringen av kandidater för priset är nu öppen.

Alla som önskar kan ge förslag på pristagare. Man får även föreslå sig själv. TEKs teknologiutskott, där även TFiF är representerat, väljer ut finalisterna bland förslagen. Vinnaren utses av TFiFs och TEKs styrelser.

Om Coronaläget tillåter delas priset ut den 11 november vid TEKs 125-års jubileum på Dipoli i Otnäs, Esbo. Priset är 30 000 euro – och naturligtvis även berömmelse och ära.

– Det finns inget som är för litet eller för obetydligt för att det inte i längden kan bidra till något större. Att sporra den tekniska branschen att lyfta fram sina innovationer och därigenom inspirera andra att ta del av en fortgående utveckling är viktigt säger Annika Nylander, verksamhetsledare på Tekniska Föreningen i Finland.

– Vi vill ge en eloge åt och belöna ett ingenjörsarbete med vilket man på ett betydande sätt har förändrat eller förändrar världen och samhället till det bättre. Priset är även ett sätt att berätta om betydelsen av det arbetet vår yrkeskår gör och lyfta fram vikten av det för hela Finland och världen, säger TEKs verksamhetsledare Jari Jokinen.

Betydande arbete

Det första priset för Finländskt Ingenjörsarbetet delades ut år 1981 och gick då till DI Martti Harmoinen. Harmoinen som jobbade på Oy Strömberg Ab fick då erkännandet för utvecklandet av frekvensomvandlare.

Senare har priset gått bl.a. till en grupp som utvecklade en process för att förkorta efterjäsningen av öl (1995), Suuntos arbetsgrupp som utvecklade den nya generationen av armbandsdatorer (2004) och Vaisalas radarteam (2011) . Nyare exempel är utvecklandet av produktfamiljen för hormonspiraler (2017), arbetsgruppen som utvecklar teknik för rymdsatelliter (2019) och teamet bakom robotbussen, Sensible 4 (2020).

Priset utdelas för befrämjandet av det tekniska kunnandet i Finland och kommersialiseringen av detta. Enligt prisreglerna kan det belönade arbetet ha gjorts redan innan föregående pris har delats ut.

– I framtiden finns det ett allt större behov av högklassigt ingenjörskunnande då vi måste bygga samhället på en hållbar grund. Vi behöver innovationer av världsklass, genom vilka vi även får ny export. Då är det bra att ta avstamp i det finländska ingenjörskunnandet säger Jussi-Pekka Teini, sakkunnig för ett hållbart teknologisamhälle på TEK.

Läs mera om priset här (finska)

Lämna in ditt förslag på vinnare senast den 25.4

Bekanta dig med tidigare års vinnare (finska)


Who would you give 30 000 euros to?

TEK and TFiF honour the best creative idea with the Finnish Engineering Award. Submit your candidate by the 25th of April.

Pride of the profession. A creative idea that facilitates life. An engine of export. A gadget that was incredibly fun to make.

Can you think of any works of engineering or architecture that fit this description? Maybe you yourself have been involved in a project that represents Finnish knowhow at its best. Or maybe you know of a stroke of genius that has not received enough praise and adulation. Please, let us know about it!

Academic Engineers and Architects in Finland TEK and Tekniska Föreningen i Finland TFiF annually grant the Finnish Engineering Award to a person or work group for a meritorious innovation and its practical application. The search for candidates is now open.

Everyone can submit their candidate for the award. You may even suggest yourself as its recipient. TEK’s Technology Committee chooses the finalists from among all the proposed candidates. The winner is decided by the boards of TEK and TFiF.

If the coronavirus situation permits, the award ceremony will be held on the 11th of November in conjunction with TEK’s 125th anniversary celebrations in Dipoli in Espoo. The award consists of 30 000 euros – and plenty of fame and glory.

– We wish to appreciate and reward engineering that changes the world and society for the better in a significant way. The award is also a great way to promote the significance of the work our profession does and highlight its importance for all of Finland and the world at large, says TEK’s CEO Jari Jokinen.

– There is nothing so small or insignificant that could not be part of something grander in the long run. It is important to encourage people in the field of technology and highlight our own inventions to inspire others to participate in continuous development, says Annika Nylander, the CEO of TFiF.

Meaningful work

The first Finnish Engineering Award winner was M.Sc. (Tech.) Martti Harmoinen in 1981. Harmoinen, who worked for Oy Strömberg AB, received the honour for developing frequency converters.

Since then the award has been given to such luminaries as the team that found a way to reduce the time needed for secondary fermentation in the brewing of beer (1995), the developers of Suunto’s new generation of wrist computers (2004) and Vaisala’s weather radar team (2011). Recent examples include the developers of a family of hormonal intrauterine devices (2017), a work group that advances the technology of space satellites (2019) and the team that developed the Sensible 4 self-driving bus (2020).

The award is granted for the promotion and commercialization of Finnish technical knowhow. According to the rules of the award, the awarded work may have already been completed before the previous winner was chosen.

– State of the art engineering will only grow in significance in the future as we need to build our societies on a sustainable basis. We need world-class innovations that also result in new export opportunities, and Finnish engineering expertise is a good breeding ground for those, says Jussi-Pekka Teini, TEK’s Adviser on Engineering Sustainability.

More info

Liknande artiklar

16.05.2024

Regeringens nya giv gör livet surt för tekniskt utbildade invandrare

14.05.2024

Lystring kvinnor – missa inte AI-tåget!

07.05.2024

Stort intresse för utbytesstudier