Teknologiindustrin förändrar sin förhandlingsstrategi

25.03.2021

Teknologiindustrin rf meddelade idag om en ändring i sin förhandlingsstrategi som innebär att de delvis avsäger sig kollektivavtalsverksamheten. Deras medlemsföretag kan i fortsättningen välja ifall de är med i kollektivavtalsförhandlingarna eller inte.

Framtiden får utvisa hur många av Teknologiindustrin rf:s medlemsföretag ansluter sig till den nya föreningen och fortsätter med de nationella avtalen. Oberoende leder den här förändringen till att kollektivavtalens allmänt bindande verkan upphör, vilket märkbart försvagar löntagarnas ställning. TEK kommer att analysera och utvärdera effekterna av den förändrade situationen i lugn och ro. De försäkrar sina medlemmar om att de också i framtiden har möjlighet att förhandla både nationellt och lokalt.

Den här förändringen betonar mera än vanligt vikten av organisering på arbetsmarknaden.

Oberoende av vilken riktning som förhandlingssystemet utvecklas mot, är TEK redo att förhandla om de bästa möjliga arbetsvillkoren för sina medlemmar också i fortsättningen. De jobbar alltid för sina medlemmars bästa.

TEK är medlem i De Högre Tjänstemännen YTN. YTN är teknologiindustrins största avtalspartner. Ungefär 160 000 högre tjänstemän som jobbar med expertuppgifter eller mellanledning omfattas av branschens kollektivavtal för högre tjänstemän.

Av TFiFs medlemmar i arbetslivet har ca 76 % ett TFiF-TEK-medlemskap.

För mera information, se TEKs webbsidor.

 

Liknande artiklar

19.02.2024

Han vill ge skogsindustrin ett nytt lyft

16.02.2024

Algoritmen som gräsrotsbyråkrat

14.02.2024

Helsingforsbörsen backar, men det finns alternativ