Orfeus Lounge – feedback

Ifall du tycker något behöver åtgärdas i Orfeus Lounge som inte är kritiskt kan du via nedanstående länk  ge oss feedback om utrymmet, utrustningen eller praktiska lösningar:

Feedback – Orfeus Lounge

Om något behöver åtgärdas brådskande kan du kontakta:

TFiF kansli: 040 585 2586, kansli@tfif.fi
må – fre 9.00 – 15.00

DIFF kansli: 040 585 0972, kansli@diff.fi
må – fre 9.00 – 15.00

Gårdskarl & servicebolag: Assemblin Oy, 020 198 4650 tillgänglig 24/7

Teknisk disponent: Kenneth Seger, Estlander & Co, 010 837 0586