Silo AI utmanar globala teknikjättar i Europa

24.01.2024

Målet med storspråkmodellen Poro är att bygga upp en digital infrastruktur som skräddarsys för europeiska behov.

Det finländska teknikbolaget Silo AI kombinerar business med kulturellt gehör. Målet är att utveckla storspråkmodeller som gynnar mindre kulturer och eftersatta språkområden i Europa.

Silo AI lanserade sin stora språkmodell Poro på finska, engelska och programmeringsspråk i november i fjol. I december breddades utbudet till svenska, norska, danska och isländska. Nu pågår arbetet med att integrera andra europeiska språk i Poro.

– Stora språkmodeller bygger på maskininlärning och artificiell intelligens där vi förlitar oss på artificiella neuronnät, berättar Peter Sarlin, vd på Silo AI.

Utvecklingen av Poro har till stora delar ägt rum i Kajana med hjälp av den ikoniska superdatorn Lumi, som har backats upp av Silo AI.

– Vi har matat in enorma mängder textmassor i Lumi och sedan utvecklat stora språkmodeller som med hjälp av inlärningsalgoritmer kan förutse de mest sannolika orden och fraserna i automatiserad textproduktion, förklarar Sarlin.

Chattbots och promptar

Stora språkmodeller används bland annat som programvara för utvecklingen av olika typer av chattbots.

– Ett stort tillämpningsområde av våra språkmodeller är patientdatasystem och textbaserade användargränssnitt eller promptar som används för textproduktion inom företagens digitala kundbetjäning.

Silo AI:s produktutveckling bygger på ett samarbete med Åbo universitet som finansieras av EU och utgör en del av det europeiska projektet High-Performance Language Technologies.

– Målet med Poro är att bygga upp en digital infrastruktur för europeiska språkmodeller. Det är viktigt att det finns ett europeiskt alternativ i branschen.

Varför är det viktigt att det finns europeiska alternativ?
– Vi måste värna om vår digitala suveränitet och stödja mångkulturella språkmodeller som bygger på öppenhet och en europeisk värdegrund.

Sarlin aktar sig för att peka finger på de globala teknikjättarna, men han låter förstå att bolag av till exempel Alphabets, Apples och Microsofts kaliber fokuserar av ekonomiska skäl på de stora världsspråken i utvecklingen av storspråksmodeller. Av samma anledning finns det möjligheter att nischa in sig på mindre språk som är ointressanta för de stora drakarna inom it-sektorn.

Enorm global marknad

Det finns stora förutsättningar att tjäna storkovan i branschen. Utvecklingen av storspråksmodeller för företagens behov omsätter cirka 30 biljoner amerikanska dollar per år, enligt konsultbolaget McKinseys kalkyler.

Silo AI har genomgått en snabb tillväxt de tre senaste åren. Omsättningen har under samma tidsperiod trefaldigats och kommer att överstiga 20 miljoner euro i bokslutet för fjolårets verksamhet. Det svenska investeringsbolaget Altor Equity Partners investering i Silo AI har stött bolaget i dess tillväxt.

– Samarbetet med Altor Equity Partners har fungerat bra. Bolagets finansiering har hjälpt oss att fokusera på ett längre tidsperspektiv, rekrytera nya medarbetare och bygga upp Silo AI:s infrastruktur.

När noteras Silo AI på Helsingforsbörsen?
– Just nu har vi inte sådana planer, men vi utesluter inte det alternativet framöver.

Liten men naggande god

De största inkomsterna finns att hämta i stora språkmodeller som använder sig av världsspråken engelska, mandarin, hindi, spanska, franska och arabiska. Enligt Sarlin råder det en skriande brist på kvalitativa storspråksmodeller för mindre språk.

– Visst tär det på lönsamheten om språket och marknaden är liten. Å andra sidan är det också så att de skandinaviska språken svenska, norska och danska stöder varandra, vilket ger synergieffekter.

Han kringgår frågan om Silo AI kommer att vara beroende av statliga bidrag för att kunna satsa på utvecklingen av stora språkmodeller för mindre europeiska språk såsom isländska, estniska eller nordsamiska.

– Problemen med mindre språk handlar inte nödvändigtvis om ekonomiska utmaningar. Det kan vara ett större problem att det råder en brist på tillräcklig mängd data på till exempel nordsamiska, vilket försvårar så kallade webcrawls och insamlingen av den mängd textmassor som behövs för att kunna utveckla stora språkmodeller.

Till skillnad från språkmodellerna GPT-4, ChatGPT och PaLM2 bygger Silo AI:s affärskoncept på användningen av öppen källkod.

– Våra kunder måste veta vad våra språkmodeller bygger på för information. Öppen källkod gör livet lättare för våra kunder när de ska tillämpa vår programvara i utvecklingen av sina digitala tjänster, säger Sarlin.

Liknande artiklar

19.02.2024

Han vill ge skogsindustrin ett nytt lyft

16.02.2024

Algoritmen som gräsrotsbyråkrat

14.02.2024

Helsingforsbörsen backar, men det finns alternativ