TEK undersökte: bristen på regler för artificiell intelligens är förvirrande inom universiteten och på arbetsplatser

08.02.2024

Majoriteten av högskolestuderande inom teknik säger att reglerna för artificiell intelligens (AI) inom deras universitet är oklara eller obefintliga. Även en betydande andel av TEKs medlemmar i arbetslivet är ovetande om arbetsplatsernas regler för AI.

Nästan två av tre universitetsstuderande inom teknikområdet använder AI i sina studier. Knappt hälften, 48%, använder AI ibland och 14% ofta, enligt en undersökning bland studerande som TEK nyligen genomfört. Resterande 38% har inte använt AI i sina studier.

Det råder stor osäkerhet bland studerande om användningen av AI. Till exempel instämmer 18% av studenterna i påståendet ”Mitt universitet uppmuntrar användningen av AI-verktyg i mina studier”, 33% håller inte med och 25% säger ”Jag vet inte”.

Å andra sidan råder det också osäkerhet om huruvida användandet av AI i studierna är begränsat eller till och med förbjudet. Det verkar också finnas en brist på utbildning eller vägledning, eftersom endast 8 % av de svarande instämmer i påståendet ”Mitt universitet tillhandahåller utbildning och vägledning för att underlätta användningen av AI-verktyg”. 37 % håller inte med och 44 % väljer alternativet ”vet ej”.

– Universiteten måste nu fatta beslut om reglerna för användning av AI. De studerande behöver lära sig att använda nya verktyg som effektiviserar deras arbete, men också att utveckla sitt eget tänkande. Ovissheten bland de studerande får inte fortsätta, säger Mikko Särelä, innovations- och näringspolitisk expert på TEK.

Osäkerhet också på arbetsplatserna

TEK utredde, tillsammans med VTT, också situationen bland sina medlemmar i arbetslivet. 54 % av de svarande uppgav att de inte använder AI i arbetet. Resultaten tyder alltså på att AI tas i bruk snabbare i studierna än i arbetslivet.

Det finns tydliga skillnader mellan olika arbetsplatser. Vissa uppmuntrar och stöder användningen av AI, medan andra inte gör det. 38 % av de svarande håller inte med om påståendet ”Mitt företag har en policy för användning av AI-verktyg”, medan 36 % håller med.

Dessutom håller 51% inte med om påståendet ”Mitt företag erbjuder utbildning och vägledning i användningen av AI-verktyg”. Endast 25% instämmer.
– Företagen måste inse att unga nyutexaminerade ingenjörer som kommer ut på arbetsmarknaden är vana vid att använda AI. Riktlinjerna för AI behöver uppdateras snabbt, åtminstone när det gäller vilken data om företaget man får mata in i AI-programvaran, säger Mikko Särelä.

Läs mer om resultaten här (på finska)

 

Översättning och bearbetning till svenska: Ira Vaskola

Liknande artiklar

19.02.2024

Han vill ge skogsindustrin ett nytt lyft

16.02.2024

Algoritmen som gräsrotsbyråkrat

14.02.2024

Helsingforsbörsen backar, men det finns alternativ