Skogsindustrin måste stärka sin image

07.02.2024

Diplomingenjören Martin Granholm i Jakobstad våndas över skogsindustrins försämrade anseende och diffusa färdriktning.

Martin Granholm har över 40 års erfarenhet av skogsbranschen, bland annat som vd för skogsbolaget Kymmene och därefter som vice vd för UPM fram till sin pensionering 2005. Nu vill han dra en lans för skogsindustrins renässans.

– Efterfrågan på papper har minskat stadigt på grund av digitaliseringen de senaste 25 åren.  Frågan är hur vi tacklar den här omvälvningen, säger Granholm.

Enligt Granholm har den finländska basindustrin varit med om att lägga den ekonomiska grunden för dagens välfärdssamhälle. Trots det tampas skogsbranschen numera med försämrat anseende.

– Många blivande diplomingenjörer tror, på felaktiga grunder, att det inte finns en framtid inom skogsbranschen. Det här är väldigt oroande. Skogsindustrin måste stärka sin image.

Enligt Granholm har Europeiska unionens tuffa reglering och skärpta miljölagstiftning undergrävt skogsindustrins verksamhetsförutsättningar.

– Europas Skogsinstitut har identifierat sammanlagt 52 skogsrelaterade lagförslag som EU har tagit fram de senaste fem åren. De flesta av dessa initiativ påverkar skogssektorn negativt och står ibland i strid med varandra.

Vad borde skogssektorn satsa på för att värna om sin konkurrenskraft?

– Jag tror hårt på möjligheten att kommersialisera olika träbaserade produkter som kan ersätta fossil olja och plast. Lignin, tallolja och cellulosa är utmärkta råvaror för den här produktutvecklingen.

Varför rör det inte på sig?

– Jag är illa rädd för att skogsbolagen undviker att ta risker. De förlitar sig i stället på beprövade koncept och tar det säkra före det osäkra. Vi riskerar att förlora den globala kapplöpningen kring utvecklingen av nya träbaserade produkter.

Granholm anser att bristen på riskkapital hämmar satsningar på nya skogsbaserade innovationer.

– Det råder en brist på medelstora bolag i vårt land. De medelstora bolagen har i regel bättre möjligheter att testa, utveckla och kommersialisera nya innovationer.

Granholm har själv gjort slag i saken genom att verka som styrelseordförande i uppstartsbolaget Metgen i S:t Karins som med enzymteknologi utvecklar nya träbaserade bioplaster och kompositmaterial.

– Vinnarna inom skogsbranschen är de som vågar ta risker och investera i visioner i stället för matematiska strategier eller existerande affärsmodeller, säger Granholm.

 

Martin Granholm deltar den 4.3 kl. 17.30-20.00 i TFiFs diskussionkväll om klimatförändringen och Finlands möjlighet, skogsindustrin, som baserar sig på att våra skogar mår bra. Evenemanget ordnas i restaurang Tekniska på Eriksgatan 2 i Helsingfors.

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb