Solenergi växer snabbare än vindkraft i EU

27.04.2022

Miljoner solpaneler ska nu upp på taken för att producera el. Det var en av punkterna när EU-kommissionen i början av mars presenterade det nya programmet RePower EU, ännu ett steg som ska göra det möjligt att ersätta rysk energi med förnybar el.

Vindkraftsanläggningar är inne i en massiv expansion i Finland, men inom EU växte solenergi under fjolåret mer än dubbelt så snabbt som vindkraft, enligt branschorganisationen Solar Power Europe.
Tyskland, Spanien, Nederländerna, Polen och Frankrike ligger i topp bland EU-länderna, när man sammanfattar installerad solenergi. Danmark och Sverige tog sig under fjolåret upp på topp-10-listan, medan Finland ännu ligger en bra bit efter EU-snittet. Detta trots att förhållandena att producera solel i Finland är rätt goda. Enligt Finlands nationella energi- och klimatplan ska landet ha en solenergikapacitet på 1,2 GW innan 2030, men inom branschen förväntas den målsättningen uppnås redan 2025.
”Med de energipriser som rått på senare tid och med den aktuella fokuseringen på energisäkerhet finns det stora möjligheter för en snabb utbyggnad av solenergianläggningar även i Finland. Det förutsätter att administrationen kring projekt förenklas och att ramverket för solelproducenter förbättras”, säger Christophe Lits, marknadsanalytiker på Solar Power Europe.

70-miljonerssatsning i Kristinestad
Utbyggnaden av solenergi ska, enligt EU-kommissionen, ske såväl i industriell skala som med hjälp av mikroproducenter. I Kristinestad planeras nu en solpark med 180 000 paneler på 170 hektar och investeringen beräknas uppgå till 70 miljoner euro. Entreprenörerna Allan Nyholm och Gustaf Ekberg siktar på att starta elproduktionen 2024.
”Trots att vi inte kan jämföra oss med mellan- och södra Europa har vi ändå många soltimmar så här långt norrut, i synnerhet vid kusten. Vi har räknat ut att Kristinestad har totalt 980 soltimmar per år, säger Gustaf Ekberg till tidningen Syd-Österbotten.
En av de mikroproducenter som bidrog till utbyggnaden av solel under fjolåret är Samuel Klemets i Larsmo. Han lät då installera ett system med 14 paneler på familjens garagetak. Han ägnar sig åt mining av kryptovalutor på sin fritid, en energiförbrukande verksamhet, och intygar att solelsystemet producerar året runt.
“Sista veckan i februari började det ge riktigt bra igen. I januari–februari var panelerna delvis täckta med snö, men gav ändå en viss mängd el. Miningen har en jämn förbrukning och tillsammans med hushållets övriga elförbrukning använder vi själva allt vi producerar. Under perioder när vår egen elproduktion är låg köper vi in el som vanligt”, berättar Klemets.

Ersätter rysk olja och gas
På europeisk nivå förutspår Solar Power Europe en fortsatt kraftig tillväxt. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sade nyligen i ett tal att unionen måste accelerera den gröna omställningen, inte minst för att bli av med beroendet av rysk energi.
”Varje kilowattimme som Europa genererar från sol, vind, vatten och biomassa minskar vårt beroende av rysk gas. Det är en strategisk investering som också innebär mindre pengar i Kremls krigskassa.”
Hennes kollega i EU-kommissionen, Frans Timmermans, framhöll att vi behöver få upp miljoner solceller på hustak och i solparker. Enligt Timmermans kan solenergi stå för uppemot 25 procent av elproduktionen i EU vid årets slut.

Byråkrati fortfarande ett hinder
Samtidigt har en skriande komponentbrist hållit industrin på halster sedan pandemiutbrottet. Kan solenergileverantörerna matcha en sådan ökning i efterfrågan?
”På global nivå stiger produktionskapaciteten ständigt på varje del av leveranskedjan, som har visat sig vara mycket stark. Branschen trappar nu gemensamt upp alla delar i värdekedjan och skapar nya modeller för att accelerera produktionen och locka till sig nya investeringar.”
Hur förväntas den ökande efterfrågan påverka prisbilden för solenergianläggningar?
”Trenden bland alla tillverkare är att de ökar produktionskapaciteten. Priser kan i viss mån vara volatila när efterfrågan fortsätter öka, men på sikt stabiliserar de sig. Trots höga priser på polykisel förväntas utbyggnaden under 2022 slå nya rekord. Politiska beslut har en större betydelse för utvecklingen av förnybara energikällor än prisfluktuationer. De främsta hindren i dag är byråkrati, arbetskraftsbrist och låga politiska ambitioner”, säger Christophe Lits.

Liknande artiklar

16.05.2024

Regeringens nya giv gör livet surt för tekniskt utbildade invandrare

14.05.2024

Lystring kvinnor – missa inte AI-tåget!

07.05.2024

Stort intresse för utbytesstudier