Studerandeföreningar

TFiF samarbetar med studerandeföreningar för att ge studerande möjlighet att träffas och knyta kontakter under studietiden. Vi sponsorerar bland annat halare, exkursioner, vissa evenemang och tillfällen när andra stadiets elever får bekanta sig med tekniska studier. Sponsorering beviljas främst till svenskspråkiga föreningar för studerande inom teknik, naturvetenskap och arkitektur vid universiteten i Finland.

 

Vill din förening söka som sponsorering? Då kan du vända dig till TFiFs studerandekontakt på din studieort/ditt campus. Kontaktuppgifter hittar du via den här länken.

Kom ihåg att:

  • Ansöka om sponsorering i god tid innan evenemanget/deadline.
  • Fundera på hur TFiF kan få synlighet i samband med sponsoreringen.
  • Följa överenskommelserna om sponsorering.
  • Fakturera TFiF enligt studerandekontaktens instruktioner innan årsskiftet.

 

Som stöd för sponsoreringsansökan kan du använda den här blanketten. (Excel-fil) Det går också bra att skicka in en fritt formulerad ansökan.

 

Ifall erhållen sponsorering inte används som överenskommet, ifall det finns brister i säkerhetsarrangemangen (speciellt med tanke på coronapandemin) eller ifall det förekommer trakasserier eller annat osakligt beteende i samband med evenemang som sponsorerat, förbehåller sig TFiF rätten att återkalla beviljad sponsorering.