TEK fick som första fackförbund erkännande av SETA

07.11.2022

Seta delar årligen ut priset Äpplet för saklig information till en person eller ett samfund som har främjat sexuella minoriteters eller könsminoriteters ställning och spridit relevant information om sexuell läggning och könsmångfald. TEK är det första fackförbundet som tilldelas priset.

Seta tilldelade Teknikens Akademiker TEK priset Äpplet för saklig information 2022. Priset mottogs förra veckan av arbetslivsexperten Sirkku Pohja. Priset överlämnades på TEK:s kontor i Böle i Helsingfors av Setas generalsekreterare Kerttu Tarjamo.

– Samma möjligheter och jämställdhet inom arbetsliv och studier är grunden för att vi i framtiden skall ha ett fungerande samhälle. Därför är vi stolta över att vår samarbetspartner TEK som första fackförening får motta detta erkännande av Seta säger Hanna Lindqvist, ordförande för TFiF med anledning av att TEK mottog priset Äpplet för saklig information 2022.

Regnbågspersoner är osynliga på många arbetsplatser, särskilt inom de mansdominerade teknikbranscherna, inom vilka TEK också verkar. Seta uppskattar speciellt att förbundet systematiskt har tagit initiativ till att synliggöra regnbågspersoner och främja jämlikhet.
– TEK har bland annat gett tips om hur man kan vara en regnbågsallierad, hur man tar hänsyn till regnbågspersoner på arbetsplatsen, försett förtroendevalda med redskap inom detta område samt gett regnbågspersoner synlighet och utrymme. År 2021 kartlade organisationen också diskriminering av regnbågspersoner i sin studentundersökning, berättar Kerttu Tarjamo, generalsekreterare för Seta.

Sirkku Pohja, som har arbetat med jämställdhetsfrågor i två decennier, säger att jämställdhetsarbetet går framåt, även om det går otroligt långsamt. I arbetslivet finns det ofta en uppfattning att jämställdhet och lika möjligheter redan finns eller att det inte finns något behov av att återkomma till jämställdhetsplanen när den väl har antagits.
– Jämlikhet i tal och handling är färdigheter för dagens och morgondagens arbetsplatser. Vi har just anställt en projektarbetare på TEK för att arbeta med en jämställdhetsguide för studentorganisationer. I början av hösten öppnade vi en utbildningskurs på nätet om jämställdhet för våra anställda. Nästa år genomför vi en utbildning om jämställdhet och icke-diskriminering för TEK-personalrepresentanter på arbetsplatserna, säger han.

Jari Jokinen, TEKs verksamhetsledare, säger att man inom TEK uppskattar erkännandet stort. Främjandet av jämställdhet är ett ständigt pågående arbete.

– Vi har systematiskt arbetat för jämställdhet och lika möjligheter, men vi är fortfarande i början av arbetet. Det är viktigt för oss att alla på arbetsplatsen är inkluderade som jämlika medlemmar i arbetsgemenskapen. Detta är något som vi vill fortsätta att främja, både i våra medlemmars arbetsmiljöer och bland alla som studerar och arbetar med teknik.

Enligt arbetslivsundersökningen är unga människor öppna med sin identitet under studietiden, men sluter sig när de kommer ut i arbetslivet. Enligt TEKs egen undersökning är 24 % av regnbågsmännen och 51 % av regnbågskvinnorna rädda för att bli diskriminerade i sin karriär, och bland de icke-binära respondenterna är siffran t.o.m. 66 %.

– Inom ingenjörsbranschen är uppfattningen om vem som passar in och vems kompetens man litar på ofta snäv. Om du inte passar in i formen orsakar det stress. Det kräver energi att tänka på när och var det är säkert att dela med sig av sin minoritetsstatus. Om man kan vara sig själv på arbetsplatsen utan att vara rädd för att bli diskriminerad kan man i stället nyttja energin i sitt eget arbete”, säger Susanna Bairoh, forskningschef på TEK.

– Ungdomar är mycket modigare och öppnare. De kommer inte att trivas i arbetslivet om saker och ting inte förändras. Attityderna på arbetsplatsen behöver vädras rejält. Det är här som förtroendemännen spelar en viktig roll. Genom sin roll kan de lyfta upp och främja jämställdhet i praktiken. Vi fackföreningar finns där för förtroendemännen med stöd, råd och utbildning. Vi arbetar tillsammans för att göra arbetslivet bättre för alla, och vi står alltid på den svagare partens sida”, säger Pohja.

 

 

Sirkku Pohja (till höger), arbetslivsspecialist på Teknikens Akademiker TEK, tog emot priset Äpplet för saklig information 2022 av Seta. Priset överlämnades på TEKs kontor i Böle av SETA:s generalsekreterare Kerttu Tarjamo. Foto av Helena Hagberg

 

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb