TFiF har utsett årets bästa svenskspråkiga kandidatavhandlingar

06.11.2022

Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) premierar fyra svenskspråkiga kandidatavhandlingar i teknik eller naturvetenskap i samband med Svenska dagen den 6 november.

De prisbelönade avhandlingarna har alla en sak gemensam. De har fått goda betyg och de är skrivna på en god svenska med korrekt svenskspråkig terminologi.  Prissumman för de premierade skribenterna är 500 euro per person.

Här är årets vinnare och avhandlingarnas titlar:

Amanda Björkvik, Optimal reglering av elnät, Åbo Akademi

Linda Autio, Ungas behov i Esbos stadsutveckling och hur dessa kan beaktas i planeringen för Esboviken, Aalto-universitetet

Isak Jungerstam, Superelementmetoden inom strukturanalys, Aalto-universitetet

Fanny Hakala, EEG som verktyg vid diagnostisering av Alzheimers sjukdom, Aalto-universitetet

Det är nu nittonde gången som TFiF premierar examensarbeten inom teknik eller naturvetenskap som har skrivits på god svenska.

TFiF anser att det är viktigt att svenskan används också i akademiska sammanhang med korrekt tillhörande terminologi. Genom premieringen vill Tekniska Föreningen i Finland uppmuntra allt fler studerande och forskare att använda sig av det svenska språket inom vetenskapen.

 

På bilden (från vänster): Isak Jungerstam, Fanny Hakala, Amanda Björkvik, Linda Autio

Liknande artiklar

19.02.2024

Han vill ge skogsindustrin ett nytt lyft

16.02.2024

Algoritmen som gräsrotsbyråkrat

14.02.2024

Helsingforsbörsen backar, men det finns alternativ