Norden satsar på återuppbyggnad i Ukraina

03.11.2022

Trots att det pågår fullskaligt krig i Ukraina har återuppbyggnaden av landet redan startat med nordisk uppbackning.

Europeiska kommissionen, Världsbanken och den ukrainska regeringen meddelade i början av september att återuppbyggnaden i Ukraina kommer att kosta minst 349 miljarder euro. Notan stiger för varje dag som går i de ryska terrorbombningarnas skugga.

Kalkylerna bygger på en utredning som har granskat krigsskadorna i 20 samhällssektorer. EU har hittills mobiliserat ett hjälppaket på 15 miljarder euro för att stödja återuppbyggnaden i Ukraina. Utöver detta samarbetar de nordiska länderna kring riktade hjälpinsatser i Ukraina.

– Vi har grundat en nordisk fond som ska bidra till att finansiera återuppbyggnadsarbetet i Ukraina. Vårt mål för fonden är att mobilisera ett kapital på 200 miljoner euro för en miljövänlig återuppbyggnad av landet, säger Ulf Bojö, chef för avdelningen för Östeuropa på Nordiska miljöfinansieringsbolaget Nefco.

Fondens medel ska bland annat användas till att reparera den ukrainska infrastrukturen.

Nefco hade 73 aktiva projekt i Ukraina innan det ryska anfallskriget började den 24 februari, men just nu ligger en stor del av finansinstitutets verksamhet i Ukraina på is på grund av kriget.

– Enligt vår information har 6 av de 200 projekt vi har finansierat i Ukraina skadats av ryska attacker. Det handlar till exempel om sönderbombade sjukhus, daghem och skolor där vi har investerat i energieffektivisering, säger Bojö.

Nefco kommer att göra en omfattande förlust i år som en direkt följd av kriget. Enligt bolagets preliminära kalkyler kan Nefcos förlust i Ukraina uppgå till 50 miljoner euro.

– Vi har gått in för att omdisponera våra finansiella resurser till återuppbyggnadsarbetet i Ukraina. På grund av landets försvagade finanser tvingas vi under ett övergångsskede bevilja i huvudsak gåvomedel i stället för lån som tidigare, säger Bojö.

Bostäder och minröjning
Ett av den nya fondens fokusområden är att ordna miljövänligt boende för interna flyktingar i Ukraina och se över infrastrukturella behov. Över 100 ukrainska kommuner ingår i Nefcos nätverk.

– Vi finansierar insatser som återupprättar fjärrvärme, vattenförsörjning och gatubelysning i städer där infrastrukturen har skadats av ryska missilangrepp, säger Bojö.

Nefco är redan i färd med att genomdriva 10 nya projekt i Ukraina i vinter. Den danska regeringen har erbjudit sig att finansiera återuppbyggnaden av fjärrvärmesystemet i Kremantjuk där Ryssland bombade stadens värmekraftverk.
Danmark har också förbundit sig att finansiera återuppbyggnaden av fjärrvärmenätverket i Mykolaiv i närheten av krigets frontlinje vid Cherson i södra Ukraina.

– Vi förhandlar med EU om deras finansieringsandel och bidrag till fonden, men det är för tidigt att nämna konkreta belopp och utfästelser i detta skede, säger Bojö.

Finlands understöd oklart
Det är inte bara EU:s finansieringsandel som är oviss. Finland, Norge, Sverige och Island svävade på målet då den här artikeln skrevs.

– Det är tills vidare oklart vad Finlands finansieringsandel i Nefcos återuppbyggnadsfond kommer att vara. Vi har hittills gett 98,5 miljoner euro i bistånd till Ukraina i år, säger Joonas Heiskanen, teamledare för Ukraina och EU:s östliga partnerskap på Utrikesministeriet.

Största delen av det finska biståndet till Ukraina kanaliseras via internationella hjälporganisationer.

– I takt med att vintern närmar sig uppstår ett större behov av tillfälligt boende. Vi stöder också på reparation av infrastrukturen och minröjning i de områden som har befriats av de ukrainska styrkorna, säger Heiskanen.

Få finska företag är i detta skede inkopplade i leveranser av förnödenheter till Ukraina.

– Vi uppmuntrar finska företag att delta i finansinstitutens anbudsförfaranden i samband med upphandlingen av leveranser till Ukraina, säger Heiskanen.

Nefco förlitar sig nästan uteslutande på lokala underleverantörer i de projekt som genomförs i Ukraina i vinter.

– De nordiska leveranser som blir aktuella i vinter handlar främst om komponenter för vatten- och avloppssystem och fjärrvärme. Det återstår att se vad som måste upphandlas internationellt, säger Bojö.

En viktig del av arbetet är att utvärdera risker för missbruk av gåvomedel.

– Risken för korruption ökar alltid i samband med kriser. Vi har en rad kontrollmekanismer och experter som granskar alla entreprenörer och beslutsfattare som är involverade i våra projekt, säger Bojö.

Före kriget finansierade Nefco och Finland ett projekt som tryggade leveransen av en prefabricerad skolbyggnad till Cherson där den primära målgruppen var flyktingbarn från de ockuperade delarna av Ukraina.

– Prefabricerade byggnader kan bli aktuella igen då vi kartlägger behovet att inkvartera flyktingfamiljer utifrån våra resurser, säger Bojö.

En stor del av de städer där ni jobbar utsätts fortfarande för bombräder. Hur tryggar ni de anställdas säkerhet?
– Vi gör löpande bedömningar av säkerhetsläget hela tiden. Alla ukrainska städer kan nås av ryska missiler för närvarande. Ingen plats i Ukraina är helt säker.

***

Nordiska miljöfinansieringsbolaget Nefco

 • Ett finansinstitut som ägs av de nordiska länderna.
 • Beviljar lån och gör kapitalplaceringar i projekt som gynnar miljön.
 • Har sitt säte i Helsingfors med 64 anställda.
 • Har finansierat över 1500 projekt i 80 länder sedan bolaget grundades 1990.
 • Värdet på de fonder som Nefco förvaltar uppgick till 534 miljoner euro i fjol.
 • Grundade fonden Nefco Green Recovery Programme for Ukraine i år.

Bland annat dessa organisationer ordnar anbudsförfaranden kring biståndet till Ukraina

 • FN:s flyktingkommissariat UNHCR
 • FN:s kontor för humanitärt bistånd OCHA
 • Internationella Rödakorskommittén ICRC
 • FN:s befolkningsfond UNFPA
 • Världslivsmedelsprogrammet WFP

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb