Teknologhymnen sjungs nu på svenska i Åbo

14.11.2022

”Natten är mörk som teknologens själ, eftertruppen sover jämt, sover jämt.” Så inleds den svenskspråkiga versen av teknologhymnen som Teknologkommissionen i Åbo låtit översättas.

Teknologhymnen (fi. teekkarihymni) tros härstamma från början av 1900-talet och sjungs på de flesta orter i Finland där det finns teknologer. Enligt traditionen ska hymnen sjungas kring midnatt under teknologevenemang, helst i beckmörker och på den högsta punkten man kan hitta. Sångtexten varierar lite från ort till ort, främst på grund av att språket i sången städades upp på 2010-talet.

Vid Åbo Akademi har teknologhymnen ändå aldrig riktigt fått fäste, troligtvis på grund av att det inte funnits en svensk översättning av texten. Nu hoppas Teknologkommissionen att det blir ändring på detta.

– Det blev alltid lite konstigt stämning på våra evenemang när någon släcker lampan och hälften av deltagarna ställer sig upp och börjar sjunga vid midnatt, medan den andra hälften inte riktigt förstår vad som händer, berättar Robert Kantero, huvudkommissarie och ordförande för Teknologkommissionen.

Robert Kantero är ordförande för Teknologkommissionen i Åbo.

Teknologkommissionen beslöt sig för att skapa en egen åboländsk version av teknologhymnen och lät därför översätta texten till svenska. Översättningen är gjord av Henrica Lillsjö.

– Åbo är en genuint tvåspråkig studiestad med mycket samarbete mellan de två universiteten. Därför ville vi att vår åboländska version av teknologhymnen skulle vara tvåspråkig. Alla teknologföreningar i Åbo, oberoende om de är svensk- eller finskspråkiga, sjunger först en vers på finska och sedan en vers på svenska, säger Kantero.

Tvåspråkigt teknologsamarbete mellan universiteten

Teknologkommissionen, förkortat TK, är en tvåspråkig takorganisation för alla teknologföreningar i Åbo. I dagsläget består TK av sex teknologföreningar; Kemistklubben och Datateknologerna vid Åbo Akademi, samt Digit, Nucleus, Adamas och Machina vid Åbo Universitet. De två sistnämnda är TK:s nyaste medlemmar, som grundats år 2020 då Åbo Universitet utökade sitt utbud av tekniska utbildningsprogram.

Teknologkommissionen strävar efter att upprätthålla och utveckla kulturen och gemenskapen mellan teknologerna i Åbo. Tidigare i år arrangerade TK en gemensam tofsmössutdelning på Domkyrkans trappa på valborgsmässoafton och på första maj fick gulnäbbarna för första gången uppleva ett teknologdop genom att doppas i Aura å. Jäynätävlingen, Eldprowet och mösspåläggningen vid Paavo Nurmi-statyn är andra teknologtraditioner som TK upprätthåller.

– Vi försöker plocka fram det bästa bland alla befintliga teknologtraditioner och se till att de sprids och lever vidare i Åbo. När nya teknologföreningar har grundats under de senaste åren, har vi kunnat stödja dem i att skapa sina egna traditioner och att bli en del av den stora teknologgemenskapen i Åbo, säger Kantero.


Den åboländska teknologhymnen

Svensk översättning: Henrica Lillsjö

Yö kuin sielu teekkarin on pimiä,
takajoukko nukkuu vain, nukkuu vain.
Tarhapöllön ääni kimiä
kuuluu pappilasta päin, kuuluu päin.
Ja taas, ja siis ja yks’, kaks’, kolme, neljä,
viis.

Natten är mörk som teknologens själ,
eftertruppen sover jämt, sover jämt.
Ugglans sångröst o, så klar och gäll
hörs från prästgården bestämt, hörs bestämt.
Och om, och men, och ett, två, tre, fyra,
fem.

Teknologhymnens noter hittas på Teknologkommissionens webbsidor.

Text: Emilia Juslin
Bild: TFiF, privat

Liknande artiklar

23.04.2024

Här tankas fordon med gamla bananskal och kaffesump

15.04.2024

Mona Schalin går mot strömmen

11.04.2024

Låt bli, klicka inte på mig!