TEK fullmäktigeval: de unga samt aktiva inom politiken klarade sig i ett jämt val

07.04.2020

I TEKs fullmäktigeval tog de ungas valförbund ett stort kliv. De största röstfångsterna gjorde de politiskt aktiva. Många kandidaters plats i fullmäktige avgjordes genom lottdragning.

70 ledarmöter valdes in i TEK fullmäktige genom valet som ordnades i mars

Största gruppering inom fullmäktige är Samlingspartiet, med sina 17 platser. Yhtenäinen TEK ja Teekkarihenki förlorade därmed sin position som största gruppering inom fullmäktige och fortsätter med 16 platser. Tredje största gruppering inom fullmäktige är iTyö med 13 platser. Största ökningen ifråga om fullmäktigeplatser hade TEK Nuoret, som tog fem platser till och ökade sin totala representation till 11 platser. Vänstern fick som ny fullmäktigegrupp en plats.

Av ordinarie fullmäktigeledamöter är 49 % kvinnor, vilket är en liten ökning från 47 % under förra fullmäktigeperioden. Medelåldern i fullmäktige är 48 år, en höjning med ett år från förra valet. Åldersspannet i fullmäktige är 25-77 år.

Röstandet

Röstberättigade medlemmar var närmare 51 000. Kandidater 481. Röstningsprocenten var 26, vilket höjde röstningsaktiviteten från förra valet med 14 procent.

Fullmäktige sammanträder 3-4.9 och väljer styrelse för följande treårsperiod

TFiFs valkrets

Inom TFiFs valkrets fick Anne Granat-Jukakoski (TFiF Åbo) mest röster (113), näst mest röster (96) fick Jimmy Nylund (TFIF Helsingfors).

TFiFarna
Anne Granat-Jukakoski 113 (ny)
Jimmy Nylund 96 (ny)
Jenny Jensèn 91 (ny)
Nora Möttönen 77 (ny)

Suppleanter
Jens Back 69
Zacharias Aarnio 52
Petteri Suominen 27
Evgen Multia 4

Valets resultat ser du i sin helhet här

Elektronisk röstning

Baltic Sea Action Group var favoritalternativet bland de röstberättigade som valde att rösta elektroniskt.

För varje elektronisk röst donerades 3 euro till förmån för miljön. Den totala donationen blev 31 820 euro.

De som röstade elektroniskt hade möjlighet att även rösta på en favorit bland sju olika projekt. Mest röster fick Baltic Sea Action Group, för vars arbete med att skydda Östersjön doneras 14 000 euro. Övriga donationer går till Luonto-Liitto för barns och ungas naturfostran samt till Luonnonperintösäätiö för skyddandet av gammelskogar. Donationerna fördelas mellan mottagarna baserat på mängden röster. Lär mera om donationerna här (på finska).

Läs hela artikeln om valet här (på finska)

Liknande artiklar

16.05.2024

Regeringens nya giv gör livet surt för tekniskt utbildade invandrare

14.05.2024

Lystring kvinnor – missa inte AI-tåget!

07.05.2024

Stort intresse för utbytesstudier