TekNatur engagerade över 2300 studerande

25.06.2024

Årets upplaga av TekNatur ordnades med gröna förtecken och engagerade 50 svenskspråkiga skolor på olika håll i landet. Finaldagen gick av stapeln 19 april på Arcada i Helsingfors.

Text: Mikael Sjövall Foto: Matti Rajala

Tävlingen TekNatur/Utmaning för elever i åk 8-9 arrangerades 19 april på Yrkeshögskolan Arcada. Foto: Matti Rajala

TekNatur, det vill säga den svenskspråkiga tävlingen i teknik, matematik och naturvetenskap, arrangerades i år för trettioförsta gången, och för andra gången med ett förnyat upplägg.

– Det övergripande temat för årets utmaningstävling var den gröna omställningen. Största delen av alla tävlingsuppgifter kretsade denna gång kring hållbarhet och energiteknik, säger Susanne Wiedmer, domare i TekNaturs utmaningstävling.

Deltagarna ska i små grupper komma fram till ett innovativt lösningsförslag på en aktuell hållbarhetsutmaning. Tävlingsbidragen bedömdes enligt fyra kriterier där juryn granskar de ungas teamarbete, nytänkande, potential för vidareutveckling och hur grupperna presenterar sina lösningar.

I utmaningstävlingen jobbar deltagarna blandade grupper med elever från olika skolor. Foto: Matti Rajala

TekNaturs målgrupp är unga i åldern 13–18. Utöver TekNaturs utmaningstävling för elever i klasserna 8–9 ordnades en sjukamp för sjundeklassister och en fysiktävling för gymnasiestuderande.

Wiedmer är en av TekNaturs veteraner. Hon har hört till tävlingens bakgrundskrafter sedan 2015 och är nu inne på sitt tionde år som medlem i den jury som bedömer alla tävlingsbidrag i utmaningstävlingen. Wiedmer kommer väl ihåg när hon själv fattade tycke för naturvetenskapernas spännande värld.

– Jag hade en väldigt entusiasmerande lärare i kemi och fysik i högstadiet och gymnasiet. Jag visste redan som tonåring att de naturvetenskapliga ämnena är min grej. En lärare har stor makt att påverka de ungas intresse för ett enskilt skolämne – på gott och ont, säger Wiedmer.

Niklas Geust och Susanne Wiedmer fungerade som jury i årets utmaningstävling. Foto: Matti Rajala

I dag jobbar Wiedmer som professor i analytisk kemi vid Helsingfors universitet. Hon är specialiserad på instrumentella separationstekniker, alltså metoder som används i analytisk kemi för att separera kemiska föreningar från varandra. Till Wiedmers fokusområden hör kromatografi och kapillärelektrofores.

– Många ungdomar är väldigt miljöengagerade i dag. Att veta hur man separerar kemiska föreningar från varandra och hur mycket det finns av dem är viktigt till exempel då jordmånen eller vattendragen är kontaminerade. Då kan det vara bra att veta hur man med hjälp av naturvetenskapliga metoder kan lösa miljöproblem.

Största delen av TekNatur/Utmanings tävlingsuppgifter kretsade i år kring hållbarhet och energiteknik. Foto: Matti Rajala

Bidrar TekNatur till ett större intresse för kemi, matematik och fysik?

– Absolut! Tävlingen skapar ringar på vattnet och triggar intresset för naturvetenskapliga ämnen. Det ser jag med egna ögon då jag följer med tävlingarna och talar med de unga som deltar.

Entusiasmen till trots lyfter Wiedmer fram en utmaning som enligt henne försvårar TekNaturs framtida sits.

– Den nya läroplanen gör det knepigare att planera in temadagar och projekt som ordnas av utomstående aktörer. Det finns tyvärr mindre flexibilitet i skolornas schemaläggning nu för tiden.

Enligt Wiedmer kunde man utöver TekNatur också testa upplägget med naturvetenskapliga skolklubbar som skulle ledas av pensionerade naturvetare.

– Det finns en massa kunniga förtroendevalda naturvetare som kunde axla rollen som faddrar och leda till exempel klubbar i matte, fysik och kemi efter skoldagens slut. Det skulle ge en god grogrund för TekNaturs tävlingar framöver.

TekNatur arrangeras av Tekniska Föreningen i Finland, Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland och Yrkeshögskolan Arcada.


Om TekNatur

 

  • TekNatur består av tre tävlingar; TekNatur/Sjukampen för åk 7, TekNatur/Utmaning för åk 8-9 och TekNatur/Fysiktävling för gymnasier.
  • Årligen deltar över 2000 elever från hela Svenskfinland.
  • Tävlingen finansieras med stöd av Svenska Kulturfonden, Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry, Magnus Ehrnrooths stiftelse, R. Erik och Bror Serlachius stiftelse, Svenska folkskolans vänner och Stiftelsen Tre Smeder.
  • Läs mera om TekNatur på teknatur.fi

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb