Tekniskt odlat kött snart ute på marknaden

22.09.2022

Numera har varje hamburgerkedja med självaktning ett vegetariskt alternativ med en biff som liknar ursprungsversionen både i smak och textur. Ändå vill de flesta ha kött. Efter många år i experimentstadiet håller odlat kött på att uppnå storskalig produktion.

Det har snart gått tio år sedan världens första hamburgare med biff av odlat kött presenterades inför världspressen i London. Det var uppstartsföretaget Mosa Meat, en avknoppning från institutionen för Sustainable Tissue Engineering vid Maastrichts universitet i Nederländerna, som hade odlat fram biffen i sitt labb. Den hamburgarbiffen kostade 250 000 euro och bekostades av Google-grundaren Sergey Brin. Oberoende testsmakare var eniga om att biffen hade samma egenskaper som en traditionell hamburgarbiff.

Sedan dess har Mosa Meat fortsatt att utveckla sina processer för att kunna odla kött i stor skala. Under tiden har konkurrenter som Memphis Meat i USA och Super Meat i Israel tagit upp kampen. I december 2020 presenterade GOOD Meat sin odlade kycklingfilé på en restaurang i Singapore.

– Vår produkt är ute på marknaden tidigast om två år och då i liten skala. Den kommer i första hand att säljas på restauranger och i specialbutiker. Det kommer att ta fem–tio år innan den säljs på stormarknader, sade Mark Post, professor vid Maastrichts universitet och även grundare och VD för Mosa Meat, nyligen på Sitras webinarium om framtidens livsmedelsproduktion.

Slipper slakt

Post nämner tre drivkrafter bakom bolagets satsning på odlat kött.

– Efterfrågan på kött globalt kommer att öka, WHO prognosticerar en fördubbling av köttkonsumtionen fram till 2050, i takt med att medelklassen i Asien växer. Med traditionell djuruppfödning kommer det helt enkelt inte att räcka till.

Även om människans evolution har varit beroende av kött, är uppfödning av kossor och grisar inte ett effektivt sätt att producera mat. Stora mängder foder måste odlas för att mata boskap. Det beräknas att 77 procent av världens odlingsmarker används för foder till boskap, som i sin tur står för endast 18 procent av den globala befolkningens kaloriintag. Dessutom ger boskap ifrån sig en stor mängd utsläpp av klimatgaser. Om man får fram kött genom att odla muskelfibrer i stället för att föda upp och slakta boskap kan också stora betesarealer frigöras för att motverka klimatförändringen.

– En femtedel av klimatutsläppen kommer från tamboskap, vilket innebär att en vegetarian som kör omkring i en Hummer orsakar ett mindre klimatavtryck än en köttätande cyklist, konstaterar Post.

En tredje faktor handlar om djurrättsfrågor och slakt, kanske den enskilt största orsaken till att cirka fem procent av befolkningen i väst väljer bort kött från sin kost.

– Vi tar ut muskelfibrer från kor, utan att skada dem. Muskelfibrer expanderar naturligt i ett labb och efter sju–åtta veckor har en muskelfiber vuxit till 20 000 muskelfibrer med 60 miljarder celler, vilket räcker till en hamburgarbiff.

Miljarder investeras

Sedan 2013 har processen utvecklats och volymerna vuxit, bland annat med hjälp av bioreakatorer. Post hänvisar till prognoser som visar att den globala köttmarknaden år 2040 kommer att bestå av 35 procent odlat kött, 25 procent vegetabiliska köttsurrogat och 40 procent traditionellt kött.

– Det finns hundratals uppstartsbolag i världen, med stora aktörer bakom sig, som är fokuserad på odlad köttproduktion. Under 2020 beräknas 3,1 miljarder dollar ha investerats i utvecklingen av odlat kött. De ursprungliga metoderna har breddats och effektiviserats. De första hamburgarna med odlad köttfärs kostade en förmögenhet, men nu finns storskalig produktion som kan ge ett butikspris på köttfärs på omkring 18 euro per kilogram.

I klimatdiskussionen har boskapsuppfödning varit en stor fråga och på senare år har en rad miljövänligare ersättningar till traditionella charkuterier presenterats, bland annat gräshoppor och andra insekter. Konsumenterna har lite försiktigt rynkat på näsan.

– Det har gjorts massor av kundundersökningar också om odlat kött under åren och med tiden har det blivit mer och mer accepterat. Vi kan tänka oss ett scenario om tio år när en konsument väljer mellan ett paket odlat kött och ett paket hårt beskattat traditionellt kött. Om det odlade köttet är djurvänligare, klimatvänligare och billigare, men i övrigt har samma egenskaper, ser jag inte någon orsak varför konsumenterna inte kommer att föredra det, säger Mark Post.

Liknande artiklar

17.06.2024

Om jag blir uppsagd

13.06.2024

Kom med i TFiFs motorcykelklubb ”MC TFiF”

11.06.2024

Cementindustrin stryper sina klimatutsläpp – forskare varnar för överoptimism