TFiF delade ut stipendier – ansökande värdesätter studieverktyg och välmående

29.05.2024

I vårens stipendieansökan fick TFiF in 123 ansökningar. Sammanlagt beviljades 47 stipendier – 21 för studier utomlands och 26 för studier i Finland.

Bland studerande som fick stipendium för studier utomlands var populära resmål Spanien (Barcelona), Japan (Tokyo och Osaka) och Italien (Padua). Sökande åker också i ökad utsträckning till resmål längre borta så som Singapore, Australien, Kanada, USA, Indonesien m.fl. Ett stipendium beviljades också för första gången för ett utbyte till Sydafrika.

Merparten av stipendierna för studier söktes för studieverktyg så som datorer och pekplattor. I ansökningarna kunde ses att studerandes egna medel främst går åt till det nödvändiga (som hyra och mat) i den rådande ekonomiska situationen, och ett flertal av ansökningarna var just för detta ändamål.  Av samma orsaker, dvs. de knappa egna resurserna, ansöktes det också om stipendium för att kunna upprätthålla hobbyer, vilka har en positiv inverkan på studerandes välmående både fysiskt och psykiskt. Vi kan förvänta oss en fortsatt ökning i ansökningar om stipendium för levnadskostnader som en följd av nedskärningarna i studerandens utkomst.

TFiF delar ut stipendier två gånger per år – i maj och november. Stipendier kan sökas för studier utomlands, studieresor, utlandspraktik och studier i allmänhet.

Stipendier för studier delas ut från fyra olika minnesfonder (läs mer nedan) och stipendier i övriga kategorier från Tekniska Föreningens i Finland stiftelses fria medel. Ansökan för höstens stipendier öppnar 1.6.2024.


Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse delade ut 24 570 € i vårens utdelning. Av denna summa utdelas 11 570 €  från Stiftelsens fria medel och 13 000 € från TFiFs minnesfond enligt följande:  9200 € från Diplomingenjör Hugo Eklunds minnesfond, 1600 € från Hyvinge fabriks Ab minnesfond, 1300 € från John Stenberg senior & C. Hausens minnesfond och 900 € från Freywid Wegelius och Familjen Alex. Ärts minnesfond.

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb