Borgen IV hägrar – snart inleds medelinsamling

30.05.2024

Kemistklubben vid Åbo Akademi jobbar hårt för en ersättande lokal till Borgen III, som stängdes för två och ett halvt år sedan. Flera olika alternativ har diskuterats sedan dess men just nu fokuserar man på en lokal i akademikvarteren som skulle uppfylla Kemistklubbens behov.

Foto: Privat

 

–  Vi deltar aktivt i diskussionerna med Åbo Akademi. Just nu ser det mycket ljust ut för oss, även om vi ännu väntar på att de officiella besluten ska fattas, säger Viktor Löfgren, projektledare för Borgen-projektteamet.

Planeringen av den nya Borgen IV är ändå i full gång. Projektteamet tillsattes i januari i år och har som uppgift att konkretisera de idéer och planer som förts fram sedan Borgen stängde, ”att sätta bollarna i rullning”, som Löfgren uttrycker det. Teamet består av fem tidigare och nuvarande styrelsemedlemmar från Kemistklubben. Utöver kärngruppen konsulteras regelbundet tre alumner i egenskap av expertmedlemmar.

Högst på agendan just nu är att fastställa de ekonomiska ramarna för Borgenprojektet, samt informationsgången till föreningens medlemmar och alumner.

– Vi kommer att lansera en egen hemsida tillsammans med Datateknologerna på adressen borgen.fi i höst. Där kan man följa projektets gång och vad som är aktuellt just nu.

Medelinsamling startar 2025

Om allt går vägen och Kemistklubben får flytta in i sin nya klubblokal, kommer föreningen själv att behöva stå för inredning och teknisk utrustning. För att bekosta inventarierna kommer man att starta en medelinsamling som kör i gång i början av nästa år. Nu väntar de bara på att få sitt insamlingstillstånd godkänt av Polisen.

Förhoppningen är att många tidigare studerande och föreningsmedlemmar vill bidra till att bygga upp nya Borgen IV. För att lättare nå ut med information till alumnerna har projektteamet rekryterat årskursambassadörer. Några enstaka årskurser saknar ännu ambassadör och frivilliga får gärna anmäla intresse till projektteamet.

– Klubblokalen används inte bara av dagens studerande, utan också alumner kan ordna egna sammankomster och återförenas på Borgen, påminner Löfgren.

Viktor Löfgren 

Stort intresse bland medlemmarna

Alla klubblokaler vid Åbo Akademi stängdes då coronapandemin slog till. Den tidigare klubblokalen Borgen III i Axelia hann bara vara i bruk i några månader hösten 2021 innan den stängdes för gott i december samma år. Sedan dess har Kemistklubben samsats om klubblokal med Humanistiska Föreningen.

– Samarbetet har fungerat bra, men visst är det lite av en konstgjord andning. Vi lyckas hålla de viktigaste föreningstraditionerna vid liv, men saknar att ha ett eget vardagsrum där medlemmarna kan träffas på kvällstid, konstaterar Löfgren.

Flera årskullar av era medlemmar har inte upplevt Borgen. Finns det tillräckligt med aktiva medlemmar som vill engagera sig i att sköta en helt egen klubblokal?

– I höstas var det konkurrens om platserna till Borgrådet, så alla intresserade fick inte plats. Det finns alltså ett stort intresse bland medlemmarna, och traditionen av att driva en egen klubblokal lever kvar bland annat genom bra dokumentation från tidigare år, berättar Löfgren.

 


 

Följ Borgen-projektet på sidan borgen.fi, som lanseras i höst

Uppdatera dina uppgifter i till Kemistklubbens alumnförening ASG och Datateknologernas alumnförening ARG genom att fylla i Bli medlem-blanketten

Har du inlett studier vid KTF under något av dessa år?
1980, 1982, 1985, 1990, 1991, 1994, 1996, 1997, 2000, 2004, 2015
Det saknas ännu årskursambassadörer för dessa årskurser. Anmäl gärna ditt intresse till borgen4@abo.fi.

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb