TFiF förtjänsttecken

TFiF är en aktiv gemenskap där man möts, diskuterar aktualiteter samt umgås på evenemang.
År 2022 firar TFiF 140+2 och i samband med detta delars föreningens förtjänsttecken (guld och silver) ut.

Förtjänsttecken delas ut till personer som länge varit aktiva inom föreningen eller på annat sätt förtjänstfullt deltagit i utvecklandet av föreningen och dess verksamhet.

Förtjänsttecknet i guld tilldelas främst personer som har verkat som ordförande eller vice ordförande för föreningen, som stiftelsens ordförande, som varit långvarigt aktiva inom styrelsen eller övriga organ eller annars gjort föreningen synnerligen förtjänta tjänster.

Förtjänsttecknet i silver tilldelas främst personer som har verkat länge och förtjänstfullt inom styrelsen, avdelningsstyrelserna eller övriga organ inom föreningen.

Vem tycker du att passar in på denna beskrivning?

Skicka gärna in förslag till oss via denna länk