TFiF har utsett årets bästa svenskspråkiga kandidatavhandlingar

06.11.2023

Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) premierar fyra svenskspråkiga kandidatavhandlingar i teknik eller naturvetenskap i samband med Svenska dagen som infaller på måndag den 6 november.

De prisbelönade avhandlingarna har alla en sak gemensam. De har fått goda betyg och de är skrivna på en god svenska med korrekt svenskspråkig terminologi.  Prissumman för de premierade skribenterna är 500 euro per person.

Här är årets vinnare och avhandlingarnas titlar:

Kerttu Suominen, Tekniskt lignin som råmaterial i biobaserad plast, Åbo Akademi

Melker Engblom, Benfords lag, Åbo Akademi

Elisabeth Rancken, Backningsolyckor med dödlig utgång åren 2012–2021, Aalto-universitetet

Herman Malmsten, Stora språkmodellers inverkan på mjukvaruutvecklingsprocesser, Aalto-universitetet

Det är nu tjugonde gången som TFiF premierar examensarbeten inom teknik eller naturvetenskap som har skrivits på god svenska.

TFiF anser att det är viktigt att svenskan används också i akademiska sammanhang med korrekt tillhörande terminologi. Genom premieringen vill Tekniska Föreningen i Finland uppmuntra allt fler studerande och forskare att använda sig av det svenska språket inom vetenskapen.

Tekniska Föreningen i Finland är en nationell förening för svenskspråkiga diplomingenjörer, arkitekter, naturvetare och studerande.

Föreningen har ca 5000 medlemmar.


För ytterligare information: 

Annika Nylander, verksamhetsledare, tel. 044 526 6452

Liknande artiklar

23.04.2024

Här tankas fordon med gamla bananskal och kaffesump

15.04.2024

Mona Schalin går mot strömmen

11.04.2024

Låt bli, klicka inte på mig!