TFiF premierade examensarbeten skrivna på god teknisk svenska

03.06.2020

TFiF och DIFF premierar för sjuttonde gången författare av förtjänta examensarbeten skrivna på svenska. Arbetena skall gälla tekniska ämnen vid tekniska högskolor, universitet och yrkeshögskolor i Finland och vara godkända under år 2019. För högskolearbeten premieras två kategorier, kandidatarbeten och diplomarbeten, och för yrkeshögskolor examensarbeten.

Detta år har intressegruppen för teknisk svenska beslutat att premiera följande arbeten för välskriven teknisk svenska:
Diplomarbete: Mathias Björkman, Aalto-universitet, Högskolan för konst, design och arkitektur, Institutionen för arkitektur; Nötö Byhamn, en framtidsvision”. 700 Euro.

Kandidatarbete: Albert Rehnberg: Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper, Energi- och miljöteknik; ”Koldioxidutsläpp från biokraftverk som råmaterial”. 300 euro.
Anna Salminen: Aalto-universitetets högskola för kemiteknik, Bio- och kemiteknik; ”Produktion av Industriellt Spindelsilke”. 300 euro

Mathias Björkman på Nötö.

 

Yrkeshögskolearbete: Charlotta Solax; Högskolan på Åland, Informationsteknik; Datalogiskt tänkande i grundskolan: Kartläggning av de åländska grundskolornas förutsättningar för programmering i undervisningen”. 500 euro
Sebastian Alfthan tillsammans med Simon Wickström: Yrkeshögskolan Arcada, Energi- och miljöteknik; ”Rengöring, underhåll och uppföljning av ventilationssystem”. 300 euro (delas).

Intressegruppen Teknisk svenska tackar alla som har skickat in arbeten för bedömning.
Avsikten med intressegruppens arbete är att stimulera och uppmana samtliga studeranden inom tekniska ämnen till att uttrycka sig och skriva rapporter och avhandlingar på en god och läsvärd svenska. Intressegruppen Teknisk svenska är en gemensam grupp för Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) och DIFF – Ingenjörerna i Finland. Gruppen fungerar på frivillig bas och bistår bland annat Tekniska museet i Helsingfors med svenska översättningar och textgranskningar.

Liknande artiklar

16.05.2024

Regeringens nya giv gör livet surt för tekniskt utbildade invandrare

14.05.2024

Lystring kvinnor – missa inte AI-tåget!

07.05.2024

Stort intresse för utbytesstudier