TFiF premierar de bästa kandidatavhandlingarna skrivna på god svenska

19.09.2022

Tekniska Föreningen i Finland r.f. (TFiF) premierar fyra kandidatavhandlingar inom teknik eller naturvetenskaper med en summa på 500 € per premiering. Kandidatavhandlingarna ska vara skrivna på god svenska med korrekt svenskspråkig terminologi, ha fått ett gott betyg (4-5) och ha godkänts under perioden 1.1.2021-31.7.2022.

Finländska universitet kan nominera 1-4 kandidatavhandlingar per universitet till premieringen. Kandidatavhandlingar inom följande examensprogram kan nomineras:

 • Teknologie kandidat
 • Filosofie kandidat inom
  • Datavetenskap
  • Fysik
  • Fysikaliska vetenskaper
  • Geografi
  • Geologi
  • Geovetenskap
  • Kemi
  • Matematik
  • Matematiska vetenskaper
  • Ämneslärare i matematik, fysik och kemi

Nomineringarna lämnas in av en person per universitet. Den personen önskar vi att kan fungera som kontaktperson ifall det finns frågor eller oklarheter som berör de inlämnade nomineringarna.

Nomineringen pågår under tiden 19.9-14.10.2022 och görs via blanketten som skickats till universiteten.

Vid frågor, vänligen kontakta Emilia Juslin, emilia@juslin@tfif.fi, 040 657 8716

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb