TFiF stöder klimatarbetet, men uppmanar inte till strejk

24.09.2019

Earth Strike -rörelsen gör ett viktigt jobb genom att lyfta fram allvaret bakom klimatförändringen och genom sitt jobb i strävan att tygla den. TFiF uppmanar dock inte sina medlemmar till arbetsnedläggning då det råder arbetsfred och deltar sålunda inte i den allmänna strejken som i Finland är utlyst till den 27.9.

TFiF jobbar via TEK inom Akava som som första arbetsmarknadsorganisation publicerade sin linjedragning om klimatpåverkan i juni 2019. Förbunden inom Akava har tillsammans tagit beslutet att vidta åtgärder med vilka man bidrar till att bromsa klimatförändringen.

En stor del av medlemmarna i TFiF jobbar med viktiga expertuppgifter och på ledarpositioner inom brancher där man utreder och utvecklar lösningar för att bromsa klimatförändringen och jobbar för en hållbar framtid. TFiFs viktigaste uppgift här är att genom information och evenemang stöda sina medlemmar arbetslivet, i deras arbetsförhållanden och även deras miljö.

Oras Tynkkynen, äldre rådgivare koldioxidneutral cirkulärekonomi, på Sitra har sammanställt en lista med förslag och idéer hur du kan bidra till uppropet om klimatförändringen och miljön den 27.9 men även de resterande dagarna om året. Läs mera om detta här

TEKs ställningstagande kan du läsa här samt TEKs verksamhetsledare Jari Jokinens tankar här

Notera även att TEK är med om att den 27.9 arrangera ett klimatrelaterat evenemang, Technology for Climate

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb