TYJs förnyade nätsidor betjänar medborgare och intressegrupper ännu bättre

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö har förnyat sina webbsidor. Att hitta den information man söker har förenklats på många sätt:

  • Sidornas huvudmeny har förenklats så att de mest centrala frågorna gällande arbetslöshet har lyfts fram
  • Det finns situationsspecifik information om t.ex. permittering, företagande och studier
  • Sidorna har en förbättrad dagpenningskalkylator
  • Det finns en ny räknare för arbetsinkomstens inverkan på dagpenningen, i vilken du kan fylla i din inkomstrelaterade dagpenning för att räkna ut hur t.ex. ett deltidsjobb påverkar din dagpenning
  • Utöver nyhetsbrevet kan du beställa information och blogginlägg till din e-post (på finska)
  • Infografer (på finska) om lagförändringar och arbetstrygghet finns nu samlade på sidan och även i tryckbart format
  • Under hösten läggs en statistikdel till i vilken uppgifter om utbetald dagpenning, antal ansökningar och lyftande av dagpenning uppdateras månatligen.

Liknande nyheter

19.12.2019

TEK fullmäktigeval 2020

12.12.2019

A. I. Virtanen-priset till Tapio Salmi som erkänsla för högtstående forskning

18.11.2019

Läs Gula Bladet, Forum samt Alma Talents tidningar i digitalt format under poststrejken