TYJs förnyade nätsidor betjänar medborgare och intressegrupper ännu bättre

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö har förnyat sina webbsidor. Att hitta den information man söker har förenklats på många sätt:

  • Sidornas huvudmeny har förenklats så att de mest centrala frågorna gällande arbetslöshet har lyfts fram
  • Det finns situationsspecifik information om t.ex. permittering, företagande och studier
  • Sidorna har en förbättrad dagpenningskalkylator
  • Det finns en ny räknare för arbetsinkomstens inverkan på dagpenningen, i vilken du kan fylla i din inkomstrelaterade dagpenning för att räkna ut hur t.ex. ett deltidsjobb påverkar din dagpenning
  • Utöver nyhetsbrevet kan du beställa information och blogginlägg till din e-post (på finska)
  • Infografer (på finska) om lagförändringar och arbetstrygghet finns nu samlade på sidan och även i tryckbart format
  • Under hösten läggs en statistikdel till i vilken uppgifter om utbetald dagpenning, antal ansökningar och lyftande av dagpenning uppdateras månatligen.

Liknande nyheter

24.06.2020

TFiF bjuder dig och din familj till Tekniska museet

22.06.2020

Sommarjobbarinfon hjälper då du har frågor

22.06.2020

De temporära förändringarna i arbetslöshetsskyddet föreslås förlängas