Utskottens styrelser

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet 2018
Mikael Federley, ordförande

Medlemmar:
David Helander
Emil Karlsson
Annaleena Kokko
Kimmo Leveelahti
Pernilla Stubb
Britta Sunde
Sari Viljanen

Utskottet De Yngres Råd (DYR)

De Yngres Råd 2020
Tekn.stud. Lars Sundman, DaTe – ordförande
Tekn.stud. Alexandra Andersson, TF
Tekn. stud. Tobias Asplund, DaTe
Tekn. stud. Erik Haajanen
Tekn.stud. Sara Hagman, KK
DI Niclas Jern, DaTe
Tekn.stud. Roosa Juup, KK
Tekn.stud. Anton Lindholm, DaTe
Tekn.stud. Pontus Lindroos, KK
Tekn.stud Miriam Lundsten, TF
Tekn.stud. Ebba Malm, KK
Tekn.stud. Marcus Nordström, TF
Tekn.stud. Elin Nylund, DaTe
Christoffer Herala, TLK
Jonathan Lehtinen, TLK
Oscar Mansén, TLK

Stipendieutskottet

Stipendieutskottet 2019
Clas Bergring, ordförande
Britta Sunde, sekreterare

Medlemmar
Johan Bobacka
Lars Gestranius
, Kemistklubbens kurator
Otto Långvik
Magnus Strandberg

Programutskottet

Programutskottet 2020
Anne Franzas, TFiF – ordförande

Medlemmar
Annemarie Hjelt, TFiF
Johan Holmberg, TFiF
Charlott Hurmerinta, TFiF
Anna Klemets, TFiF
Julia Pettersson-Hakava, TFiF
Christina Nybergh, TFiF

Seniorutskottet

Seniorutskottet 2020
Per Kock, TFiF – ordförande

Medlemmar
Clas Bergring, TFiF
Henrik Diesen, TFiF
Lars Engström, TFiF
Andrea Holmberg, TFiF
Emelie Enckell, TFiF
Svante Degerth, TFiF
Ralf Nikander, DIFF
Olavi Lindén, DIFF
Fred Rosbäck, DIFF
Mats Wiljander, DIFF

Kompetensutskottet

Kompetensutskottet 2020
Sture Carlson, TFiF, ordförande

Medlemmar
Niklas Andersson, TFiF
Ralf Eklund, TFiF
Lars Engström, TFiF
Gustaf Gripenberg, TFiF
Mikael Laxåback, TFiF
Lotta von Schantz, TFiF
Mats Wiljander, DIFF
Ira Vaskola, TFiF kansli

Etik- och miljöutskottet

Etik- och miljöutskottet 2020
Alec Estlander, TFiF, ordf.
Mats Wiljander, DIFF, vice ordf.
Boris Segerståhl, TFiF
Anders Diehl, TFiF
Johan Horelli, TFiF
Claus Montonen, TFiF
Folke Malmgren, TFiF
Göran Nyman, TFiF
Boris Segerståhl, TFiF
Christina Waddington, TFiF
Håkan West, TFiF

Nyheter

09.12.2020

Rickard Lindroos och Andreas Sweins är TFiFs nya studerandekontakter

04.12.2020

TFiF delade ut stipendier för studier och utbyte

24.11.2020

Nya styrelsemedlemmar i TFiFs styrelse 2021