Utskottens styrelser

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet 2018
Mikael Federley, ordförande

Medlemmar:
David Helander
Emil Karlsson
Annaleena Kokko
Kimmo Leveelahti
Pernilla Stubb
Britta Sunde
Sari Viljanen

Utskottet De Yngres Råd (DYR)

De Yngres Råd 2021
Tekn.stud. Lars Sundman, DaTe – ordförande
Tekn.stud. Tobias Asplund, DaTe
Tekn.stud. Jimmy Fagerholm, DaTe
Tekn.stud. Erik Haajanen, DaTe
Tekn.stud. Sara Hagman, KK
Tekn.stud. Emil Högnabba, KK
Tekn.stud. Roosa Juup, KK
Tekn.stud. Pontus Lindroos, KK
Tekn. stud. Rickard Lindroos, TF
Tekn.stud. Janne Tiala, KK

Stipendieutskottet

Stipendieutskottet 2021
Otto Långvik – ordförande

Medlemmar
Zacharias Aarnio – KK kurator
Johan Bobacka
Christian Elg – TF kurator
Lars Gestranius
Magnus Strandberg, TF
Emilia Juslin – sekreterare

Programutskottet

Programutskottet 2021
Anne Franzas, TFiF – ordförande

Medlemmar
Annemarie Hjelt
Johan Holmberg
Charlott Hurmerinta
Julia Pettersson-Hakava
Christina Nybergh
Antti Suvilehto, DIFF
Simon Lintu (Nylandsavdelningens representant), DIFF

Seniorutskottet

Seniorutskottet 2021
Per Kock, TFiF – ordförande

Medlemmar
Claes Bergring, TFiF
Lars Engström, TFiF
Andrea Holmberg, TFiF
Emelie Enckell, TFiF
Svante Degerth, TFiF
Henrik Karlsson, DIFF
Olavi Lindén, DIFF
Ralf Nikander, DIFF
Mats Wiljander, DIFF
Leif Öster, DIFF

Kompetensutskottet

Kompetensutskottet 2021
Sture Carlson, TFiF, ordförande

Medlemmar
Niklas Andersson
Ralf Eklund
Lars Engström
Gustaf Gripenberg
Michael Laxåback
Lotta von Schantz
Ira Vaskola, TFiF kansli
Klas Blomqvist, DIFF
Christian Ekblad, DIFF
Mats Wiljander, DIFF

Etik- och miljöutskottet

Etik- och miljöutskottet 2020
Alec Estlander, TFiF, ordf.
Mats Wiljander, DIFF
Boris Segerståhl,
Anders Diehl
Johan Horelli
Claus Montonen
Folke Malmgren
Göran Nyman
Agneta Skogster-Järvi, DIFF
Christina Waddington

Nyheter

12.04.2021

Avtala om villkoren för distansarbete ordentligt

14.04.2021

Arbetssökande, ca 50+ och vill ha stöd i ditt jobbsökande?

25.03.2021

Teknologiindustrin förändrar sin förhandlingsstrategi