Vill du delta i Åbo Akademis mentorprogram för utländska magisterstuderande?

07.02.2023

Åbo Akademi har 310 utländska magisterstuderande. Många av dem vill stanna och arbeta i Finland efter sin examen.

Det vill också Åbo Akademi, de är kunniga och driftiga människor som har mycket att ge åt detta land.

Men kulturen här är ny, framför allt arbetskulturen.

  • Hur talar man med sin chef?
  • Hurudan är hierarkin på arbetsplatser i olika branscher?
  • Hur skall man klä sig för en arbetsintervju?

De är osäkra på många saker, eftersom de kommer från en annan kultur.

För att hjälpa dem på vägen, erbjuder Åbo Akademi ett mentorprogram åt 30 studerande, och söker därför arbetslivsmentorer.

Mentorerna är personer som är i arbetslivet eller som nyligen har pensionerat sig, och som känner intresse för att under ett halvt år träffa en studerande för diskussioner om arbetlivet i Finland. Frekvensen är ca 1 gång i månaden, och ansvaret för att arrangera en träff ligger hos den studerande.

Mentoruppgiften är givande och meningsfull och kan ändra riktning på någons liv.

Förra mentorprogrammet som slutade i december visade sig var lyckat, många fina människorelationer uppstod och många fick en vän.
Flera mentorer berättade också att mentorskapsperioden utvecklade dem professionellt.

Här kan du läsa ÅU:s artikel om programmet och ett mentorpar (6.2.2023)

Intresserade kan läsa mera om programmet på www.abo.fi/careercontact där också ansökningsblanketten finns.

Eller kontakta:

Pekka Tenhonen
planerare, Åbo Akademi
Tel 040 5306 135

 

Bild: Maria Thölix

Liknande artiklar

01.03.2024

Byggande i trä är en pusselbit i övergången till cirkulär ekonomi

01.03.2024

TFiF lottar ut teknologmössor

19.02.2024

Han vill ge skogsindustrin ett nytt lyft